Střešní zahrada z průmyslových Vítkovic

Zahrada je rozčleněna do šesti tematických částí – divokých zahradních a botanických záhonů, zahrady metamorfóz, suchomilných záhonů a kamenné a kuchyňské zahrady. Celá zahrada se rozkládá na zhruba 2000 m2. Příčně ji rozdělují tři dřevěná mola, podélně chodník z nepravidelně rozmístěných ocelových pororoštů. Součástí zahrady jsou i kameny a štěrk z nedalekých lomů a staré kmeny stromů, které rostly v okolí. 

Výsadba byla ovlivněna nosností střechy (cca 650 kg na m2, pod stromy i více) a výškou substrátu, která se pohybuje od 10 cm (pod dřevěnými moly) přes 20 cm (pod extenzivními výsadbami) až po 80 cm (pod keři a stromy).

Rostou zde původní botanické druhy rostlin, zahradní kultivary i "kuchyňské” rostliny – jedná se o cibuloviny, trvalky, přesévající se letničky, keře i nižší stromy. Rostliny mají nízké nároky na péči během sezony, vzájemně se prolínají a kvetou postupně od brzkého jara do pozdního podzimu. 

Závlahu distribuuje k rostlinám zavlažovací systém, jehož řídicí jednotka a čerpadla jsou umístěny v zázemí Velkého světa techniky a jímce mimo střechu. K vlastnímu zavlažování slouží mlžné trysky a hadice určené ke kapkové závlaze.

Zdroj fotek: Adapterra Awards

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada