Při plánování trvalkového záhonu myslete i na jeho uspořádání

Předně je ale dobré vědět, jak se trvalkový záhon „dělá“. Obecně platí, že důkladné zpracování a příprava půdy vám ušetří spoustu starostí v budoucnu. Půdu proto do hloubky prokypřete, odstraňte plevel a staré kořeny. Výběr druhů a odrůd rostlin podřiďte vždy podmínkám daného místa (slunce, stín, polostín) a typu půdy (jílovitá půda, písčitá půda). Na metr čtvereční počítejte s 6 až 8 rostlinami, u bujně rostoucích vysokých druhů s 1 až 3 kusy. Asi 15 % výsadby by přitom měly tvořit dominantní trvalky, 30–40 % doprovodné trvalky a 50–60 % výplňové trvalky. A jak je uspořádat?

Klasické trvalkové rabato u plotu nebo v prostoru

Klasické obrubní záhony – rabata – se většinou drží následujícího konceptu: vysoké dominantní trvalky, jako hvězdnice, sasanky japonské nebo stračky, bývají vysazeny úplně dozadu před živý plot nebo zeď, u záhonů umístěných volně v ploše (tedy nikoli u plotu nebo u zdi) mohou být také uprostřed. Barevně sladěné doprovodné rostliny, jako rozchodníkovec nachový, šalvěj hajní nebo šanta, které mohou kvést také před dominantními trvalkami nebo po nich, se vysazují ve skupinách po třech až osmi. Zbývající mezery pak osaďte maximálně 40 cm vysokými výplňovými rostlinami (ve skupinách po 5 až 15 rostlinách). Tento úkol dokonale zastane kontryhel, kakosty nebo nejrůznější půdopokryvné rostliny.  

Výsadby trvalek v proměnlivých řadách

V zahradě domu se záhon obvykle zakládá tak, aby se osázení během roku proměňovalo (tedy aby záhon nebyl krásný jen po krátkou dobu, ale měl několik „sezon“) a aby se jednotlivé druhy neprosazovaly na úkor jiných. To platí především pro výsadby v řadách, kde byste měli kombinovat slabě rostoucí trávytrvalky, které netvoří odnože: buď vedle sebe vysaďte jen stejně vysoké druhy, nebo tradičně ty nízké dopředu a vysoké dozadu.  

Geometrické rozmístění rostlin se ideálně hodí do úzkých podélných záhonů. Pokud v jedné řadě zkombinujete dva až tři druhy trvalek, bude celek působit méně přísně. 

Trvalky uspořádané ve zvlněných driftech

Zvláštně živým dojmem působí „vlny“ („drifts“). Britská zahradní architektka Gertrude Jekyll (1843–1932) byla první, kdo uspořádal trvalky do úzkých pruhů, které leží za sebou lehce posunutě, jako by byly namalovány štětcem (na koncích se zužují). Tyto „drifty“ můžete založit na podlouhlých záhonech podél cest a domovních zdí, ale také na velkých plochách. Výhoda pruhů uspořádaných podle doby kvetení a výšky jednotlivých druhů vůči klasickému kruhovému uspořádání je, že mezery po odkvetlých nebo v létě zastřižených trvalkách téměř nejsou vidět

Uvolněné výsadby inspirované přírodou

Máte-li však rádi uvolněnější, nebo dokonce divočejší uspořádání, nechte se inspirovat přírodou. Můžete kombinovat trvalky, trávy a také cibulovinyhlíznaté rostliny ve volném, téměř náhodném uspořádání. V průběhu let mění tyto smíšené výsadby vzhled – některé druhy se „stěhují“ díky samovýsevu nebo se šíří odnožemi. Trávy v nich lze naaranžovat plošně nebo jako výrazné solitéry.  

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada