Co potřebuje váš trávník na začátku sezony: vyhrabat, přihnojit, dosít, povápnit...

Po zimě je čas na pečlivý úklid trávníku. Odstraňte popadané větve, suché listí a ostatní rostlinné zbytky. Práce jde nejlépe od ruky s běžnými hráběmi. Jakmile začne tráva znovu růst, obvykle v době, kdy začínají kvést zlatice, je čas na první sečení. Aby trávník získal síly, dopřejte mu nejpozději po první seči porci živin.  

Trávník na jaře přihnojte minerálním hnojivem

K hnojení trávníku je nejlepší použít sypací vozík, jedině tak se vám totiž podaří rovnoměrně rozdělit živiny po celé ploše. Rozptyl nastavte tak, aby hnojivo padalo do trávníku ve správné dávce (řiďte se návodem na obalu hnojiva). Jednotlivé dráhy vozíku by se neměly překrývat, protože trávy, ke kterým se dostane nadbytek hnojiva, později žloutnou. 

Organická hnojiva pro trávník jsou pro půdu přijatelnější a při jejich použití hrozí jen malé riziko přehnojení. Živiny z organických hnojiv však musí být uvolněny půdními mikroorganismy, a k trávám se proto dostávají se zpožděním. Kombinovaná organominerální hnojiva s půdním aktivátorem fungují bezprostředně po aplikaci a současně podporují aktivitu půdních mikroorganismů. Dlouhodobě působící hnojiva poskytují trávníku živiny plynule několik měsíců po aplikaci. Většinou se používají pouze jednou za sezonu. 

Plevele s kůlovitými kořeny odstraňte po vertikutaci

Pampeliška, jitrocel a některé další v trávníku nežádoucí rostliny tvoří dlouhé kůlovité kořeny, ze kterých dokážou opakovaně vyrůstat. Nejlepší způsob, jak se takových plevelů zbavit, je použití dlouhého vypichovače plevelů. Ideální doba k akci nastává bezprostředně po vertikutaci. Pokud v trávníku zůstanou větší holiny, rozhoďte travní osivo.

Holá místa co nejdříve dosejte vhodným osivem

Na holých místech, která v trávníku vzniknou, okamžitě začíná závod mezi trávami a pleveli. Ve prospěch trávníku ho otočíte, když na obnaženou zem rozhodíte regenerační osivo. Obsahuje semena jílku vytrvalého, která rychle klíčí a mezery v trávníku spolehlivě zaplní. Nejprve nakypřete půdu a teprve pak rozhoďte semena. Po dosetí nesmí půda vyschnout, takže ji v následujících měsících, v případě potřeby, zalévejte

Výběr osiva je podstatou úspěchu; nemá smysl na něm šetřit. Zásluhou teplejšího podnebí posledních let se v nabídce výrobců travních směsí stále častěji objevují osiva pro suchá stanoviště. Obsahují vyšší podíl nenáročných suchomilnějších kostřav, a proto snášejí lépe horka i občasný nedostatek vláhy. Trávníky na sušších stanovištích nesekejte na výšku nižší než 5 cm. 

Výživu dodejte nejen trávě, ale i organismům v půdě

Nedostatek vodydéletrvající vedra během léta nepříznivě ovlivňují svrchní vrstvu půdy. Pokud teplota na travním drnu vystoupá k 50 °C a výš, narušuje se mikrobiální život v půdě. Přítomnost půdních mikroorganismů je však nezbytná pro přirozený koloběh látek, během nějž se odumřelá stébla trav a jiné rostlinné zbytky rozkládají, přeměňují na živiny a vracejí se do půdy. 

Na hodně namáhaných travnatých plochách má proto smysl používat půdní aktivátory, které půdu obohatí o organický materiál a mikroorganismy. Některé půdy, především písčité, téměř neobsahují humus. Jenže humus je důležitý, protože v půdě dokáže vázat vodu a živiny. Množství humusu v půdě zvýšíte rozhozením kompostu

Trávník vápněte jen na opravdu kyselých půdách

Jarní vápnění trávníku patří ke každoročním „povinnostem“ některých zahrádkářů, ale obvykle se bez něj obejdete. Trávníkové druhy trav mají rády spíš mírně kyselou půdu. Optimální hodnota pH písčitých půd se pohybuje okolo 5,5, hlinité půdy mají mít přibližně 6,5. Vápnění se doporučuje, pouze když je pH půdy nižší než uvedené hodnoty. 

Abyste zjistili alespoň orientační hodnoty pH, pořiďte si jednoduchou testovací sadu. Odborný rozbor půdy má určitě smysl pro jakoukoli zahradu. S profesionálními laboratorními výsledky totiž obdržíte zároveň doporučení na způsob přihnojení půdy a také informaci, zda a kolik vápna je vhodné na trávník rozhodit. Pokud vám bude doporučeno vápnit, vyčkejte, dokud neuplyne šest týdnů od prvního hnojení

Vertikutujte tak, aby se nože půdy jen dotýkaly

Vertikutování je nutné pouze v případě, že se v trávníku vytvořila hustá plsť z odumřelých rostlinných zbytků, které brání přístupu vody a vzduchu ke kořenům trav. Nejlepší doba pro vertikutaci nastává během dubna, přibližně dva týdny po hnojení a prvním sečení. 

Vertikutátorem přejeďte trávník v celé ploše v podélném i příčném směru. Nože vertikutátoru by se měly půdy jen lehce dotýkat, a nikoli pronikat do hloubky. Vyčesané zbytky shrabejte a odvezte na kompost. Menší trávník zvládnete ošetřit ručním vertikutátorem. Pokud se po vertikutaci objeví v trávníku hodně holých míst a porost zůstane prořídlý, dosejte ho vhodnou travní směsí v celé ploše. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada