Užitečný hmyz přilákáte na luční porosty: poskytují potravu, prostor k vývoji i k přezimování

Na přírodní květnaté louce je možné nalézt více než 50 druhů rostlin a mezi nimi žije asi 3500 druhů živočichů. I v zahradní louce se jich ale usídlí dost. K dispozici mají tři různá „patra“: na zemi žijí především brouci, stonožky a další členovci. V zelené vrstvě nad ní se prohánějí kobylky, křísi, housenky a berušky. Z květů se těší včely, čmeláci, pestřenky a motýli, ale i vzácní návštěvníci zahrad, jako pěkný brouk pestrokrovečník nebo motýl vřetenuška. 

Nabídněte hmyzu na zahradě potravu a místo k životu

Užitečné druhy hmyzu potřebují na zahradě dvě věci: místo, kde by se mohly vyvíjet od vajíčka až k dospělci, a také prostor k přezimování. Neméně důležitá je ale i pestrá nabídka potravy. Tu jim můžete připravit založením záhonů nebo pásů s květinami (rostliny můžete ale pěstovat i v nádobách). Na trhu jsou dostupné také různé luční a letničkové směsi

Hmyz upřednostňuje porost s jednoduchými květy

U lučních směsí můžete zvolit vytrvalé porosty, které se sice vyvíjejí déle, ale bez velké údržby pak porostou roky. Druhou možností jsou luční porosty založené na letničkách, které kvetou hned, a částečně se samy přesévají, ale je nutné u nich počítat s dosevem. Existují samozřejmě i kombinace dlouhověkých i jednoletých rostlin, kompromis, který nabízí přednosti obou uvedených variant. 

Alternativou těchto lučních směsí jsou i směsi klasických zahradních letniček, které svými květy rovněž přilákají mnoho včel, pestřenek i motýlů. Obsahují zpravidla 10 až 20 druhů rostlin a kvetou už dva měsíce po výsevu (až do prvních mrazíků). Příští rok je ale musíte vysít znovu. 

Při výběru porostu dejte přednost spíše takovým směsím, v nichž je zastoupeno hodně rostlin s jednoduchými květy. Plnokvěté druhy jsou totiž krásné, ale obsahují málo nektaru a pylu. Vzrostlou louku také nikdy nesečte najednou, nýbrž po částech, s týdenní přestávkou, aby se obyvatelé louky mohli odstěhovat do jiných částí. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada