Podivné listnaté koule na růžích: zbavte se jich co nejdříve, uvnitř každé jsou desítky larev

Původcem těchto zvláštních kulovitých novotvarů (hálek) je drobná vodička žlabatka růžová (Diplolepis rosae), která neměří ani půl centimetru (jen 3,5 až 4,5 mm). Odborník by vám řekl, že škody způsobené žlabatkou jsou spíše estetické. Nicméně je pravda, že se růže tvorbou hálek zbytečně vyčerpávají a ty navíc snižují pevnost výhonů, které mohou i zasychat. 

Larvy žlabatky vylučují do růží dráždivé látky

Jak kulovité útvary na růžích vznikají? Samičky žlabatky kladou do pupenů, růstových vrcholů, někdy i mladých listů růží neoplodněná vajíčka. Neoplodněná jsou proto, protože samečci žlabatek tvoří jen 1 % populace. Vosičky se proto množí partenogeneticky (partenogeneze = samobřezost). 

Larvy, které se z těchto vajíček vylíhnou, pak do pletiv růží vylučují dráždivé látky, které u rostlin v daném místě vyvolávají tvorbu nezvyklých hálek. Vzniklé „koule“ mohou být až 10 cm velké a tvoří je drobné chloupkaté lístky, jejichž barva se během roku mění. 

Vylíhnutí larev zabráníte odstřižením hálky

Uvnitř hálek jsou komůrky (v každé jich je několik desítek), v nichž se larvy žlabatek postupně vyvíjejí, aby se z nich na jaře staly další vosičky

Zabránit jejich vylíhnutí můžete snadno. Stačí napadený výhon s hálkou odstranit, a to nejpozději koncem zimy. Hálky jsou v tu dobu už tvrdé a hnědé a jejich likvidací zabráníte žlabatce v rozmnožení. Určitou prevencí proti jejich výskytu je i podpora přirozených nepřátel žlabatky (lumků a lumčíků).

Zdroj: aktualizovaný autorský článek

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada