Vytvořte si na své zahradě oázu klidu pomocí filozofie feng – shui: Odměnou vám pak bude osobní spokojenost a úspěch

Zahrada, která vám přinese zdraví i pracovní úspěchy. Tomu nemůžete odolat

Filozofický směr feng – shui pochází z Číny a v předkladu znamená „voda a vítr“. Číňané tento směr aplikují již více než 3000 let a během tisíciletí vzniklo několik různých škol a směrů. Základní myšlenka je ve všech ale stejná:  Feng – shui je umění žít v harmonii s naším okolím. Život v harmonii pak přináší zdraví, spokojenost, pracovní úspěchy a osobní štěstí. Zní to tak jednoduše, že? Můžete o principech feng – shui pochybovat, ale za zkoušku to určitě stojí!

Vytvořte si na své zahradě oázu klidu pomocí filozofie feng–shui
Info ikona

Jak vnést feng - shui do zahrady? Procházejte svou zahradu pomalými kroky

Feng – shui v zahradách vyžaduje vzájemnou harmonii sedmi elementů: země, nebe, kamenů, vody, budov, cest a rostlin. Člověk má být nucen se v zahradě pohybovat pomalu a vnímat všechny výše zmíněné elementy najednou z různé perspektivy. Právě proto jsou v zahradě navrhovány křivolaké cestičky, lemované kameny a dřevinami, které skrývají pohled do další části zahrady. Moderní zahrady rovných cest a anglických trávníků, které jsou celé přehlédnutelné přímo z terasy, budou podmínky feng – shui jen těžko splňovat. Neznamená to však, že pro své majitele nemohou být přístavem klidu a harmonie. Jen se více kloní k minimalistickému stylu, než umění starých Číňanů.

Vytvořte si na své zahradě oázu klidu pomocí filozofie feng–shui
Info ikona

Kruh je základ feng - shui

Nejideálnějším tvarem pozemku pro splnění filozofie feng – shui je kruh. Takovou parcelu však v České republice budete jen těžko shánět. Proto si na svém čtvercovém nebo obdélníkovém pozemku vytvořte v jeho středu velký kruh z kamenných zídek, cest, vodní plochy nebo výsadby rostlin. Kruh nechte pouze zatravněný, aby vznikl volný prostor, ve kterém může volně proudit pozitivní energie. Problém nastává u pozemků tvaru L, který je pak nutno pomyslně rozdělit na dva obdélníky a každý tvořit v podstatě zvlášť.

Vytvořte si na své zahradě oázu klidu pomocí filozofie feng–shui
Info ikona

U rostlin hleďte více na list než na květ

Dejte si záležet na správném výběru druhů rostlin. Oproti anglickým kvetoucím zahradám, mají kvetoucí rostliny ve filozofii feng – shui podřadný význam. Mnohem více se klade důraz na kombinaci různých tvarů listů a barevných kultivarů. Vhodnými dřevinami jsou různé javory, jabloně, azalky, rododendrony, dřišťály, břízy, tavoly, zimostrázy, vrby, borovice, jinany, magnolie a mnoho dalších. Každá dřevina pak má svůj specifický význam, který do zahrady vnáší.

Z trvalek a travin pak zvolíme bambusy, vousatce, kavyly, sasanky, bergénie, kostivaly, orlíčky, čemeřice, rozrazily, udatny, pupkovce, zvonky, bledule atd. Nezastupitelnou úlohu v podrostu mají samozřejmě hosty a kapradiny. Na kamenitá místa naopak použijeme širokou škálu netřesků.

Nezapomeňte do zahrady dodat zvuk

Nedílnou součástí zahrad určených k harmonizaci duše jsou zvukové podněty, které vám přinese nejenom šelest listů stromů keřů a trav, ale také tekoucí vodní prvky (stačí malá kamenná fontána s bublající vodou) nebo zvonkohry. Dle feng – shui byste měli používat zvonkohry vyrobené pouze z kovu a vyhněte se černým trubicím!

Vytvořte si na své zahradě oázu klidu pomocí filozofie feng–shui
Info ikona

Filozofie feng – shui je velmi obsáhlá a pro nás středoevropany možná těžce uchopitelná. Pokud však budete na své zahradě trávit dostatek času nicneděláním a nasáváním její energie, ona sama vám napoví, jak ji zútulnit ku prospěchu vašeho duševního zdraví. Navážete spolu tak přátelství, které bude trvat navždy!

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada