Vtroušené rostliny vyplňují prázdná místa, proto je oceníte v prvních letech po založení záhonu

Vtroušené rostliny se rychle vyvíjejí a rostou, často se jedná o krátkověké druhy, které vytvářejí velké množství semen. Jejich smyslem je vyplňovat volnou plochu záhonu do doby, než se dlouhověké druhy více rozrostou a vytvoří víceméně zapojený porost. 

Proč mít v okrasném záhonu výplňové druhy rostlin

Ve výsadbě tudíž nemusí být vtroušených rostlin mnoho. Díky schopnosti se samovolně přesévat se v záhonu během sezon „pohybují“ (pendlují), resp. se objevují vždy tam, kde se pro ně uvolní místo s vhodnými podmínkami k růstu a kde není příliš velká konkurence. 

Jak už bylo uvedeno, nejvíce se pendlující druhy uplatní v letech před zapojením porostu, a pak v případech, kdy v záhonu např. odumře některá z trvalek. V určitých letech tedy mohou být vtroušené rostliny vidět všude, jindy zase vůbec, aby pak za vhodných podmínek ze semen v půdě opět vyklíčily

Vtroušené rostliny by neměly ostatním druhům konkurovat

Díky snadným přesevům (kterým můžete sami pomoci šířením semen) se místo vtroušených rostlin každoročně (resp. podle jejich životnosti) mění, a tím i celkový vzhled výsadby. Tyto druhy do záhonu tak vnášejí neustálou změnu. Ve výsledku by ale měly být s ostatními rostlinami v určité rovnováze, tzn. že by neměly být příliš konkurenceschopné, aby nevytlačily některé z cíleně pěstovaných druhů. 

Výška a mohutnost vtroušených rostlin bývá různá. Při výběru konkrétních druhů záleží vždy na podmínkách stanoviště a dalších vysazených rostlinách. Typově může jít o letničky, dvouletky i krátkověké trvalky. Na osluněných až polostinných plochách se uplatní např. měsíček, orlíček nebo krásenka, příp. náprstník, divizna, anebo chrastavec, kohoutek... 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada