Jetel patří mezi naše nejběžnější rostliny. Najdete mezi nimi druhy léčivé, krásně barevné i ty, které omamně voní

Jetel roste téměř na všech kontinentech

Pokud se vám zdá, že 19 druhů jetelů, které rostou v naší přírodě, je poměrně hodně, pak vězte, že na celém světě jich najdete asi 250 až 300 druhů. Vyskytují se především v mírném pásu na všech kontinentech kromě Austrálie a Antarktidy. Jetele patří mezi důležité zemědělské plodiny, které se využívají jako pícnina i zelené hnojení, protože stejně jako jiné bobovité rostliny má na kořenech bakterie, které na sebe vážou vzdušný dusík.

Jak poznáte jetel

Mezi jeteli najdete jednoleté i vytrvalé, plazivé, vystoupavé nebo i přímé byliny. Na první pohled je poznáte podle trojčetných, někdy i dlanitě složených až devítičetných listů. Květy jsou až překvapivě různorodé a barevné, zdaleka to nejsou jen známá, hlávkovitě uspořádaná květenství v bílé a růžové barvě. V ČR nejčastěji potkáte jetel plazivý (Trifolium repens) a jetel luční (Trifolium pratense). Na zahradách, především ve směsích letniček pro užitečný hmyz bývá často pěstován jetel zvrácený (Trifolium resupinatum) a jako výborná rostlina na zelené hnojení se využívá jetel inkarnát (Trifolium incarnatum).

V naší přírodě můžete potkat i žlutě kvetoucí druhy, jetel ladní (Trifolium campestre),jetel pochybný (Trifolium dubium) nebo jetel zlatý Trifolium aureum).

Jetel plazivý (Trifolium repens)

U nás velmi běžný druh jetele s dlouhými plazivými oddenky, vykvétá od května do října nejčastěji bílými květy. Jedná se o nejvyužívanější krmný jetel, který se pěstuje jako zemědělská plodina téměř po celém světě. Je také významnou medonosnou trvalkou, které prospívá občasné sečení i spásání zvěří. Pěstuje se jako součást travních porostů, hojně se vyskytuje po celém území ČR na vlhčích loukách, v lužních lesích, v příkopech, na okrajích cest i v městských trávnících, kde můžete mezi běžně trojčetnými listy jetele občas narazit i na oblíbené čtyřlístky, které prý přinášejí štěstí.

Jetel luční (Trifolium pratense)

Vzrůstem velmi proměnlivá, 10-100 cm vysoká bylina, kterou můžete vidět na lukách a pastvinách i v městských trávnících. Jetel luční má ve spodní části trojčetné, v horní části lodyhy přisedlé listy s typickým bílým půlměsícem. Vytváří hlávkovité, růžové květy, které pilně opylují čmeláci a motýli, tedy hmyz s dlouhým sosákem. Vykvétá od května do října. Jetel luční je známý i jako léčivá bylina, která pomáhá při léčbě kašle, rýmy a nachlazení, ale také zmírňuje potíže způsobené u žen menopauzou. Léčí také ekzémy či akné. I jetel luční vytváří netypické listové formy, oblíbené čtyřlístky.

Jetel zvrácený (Trifolium resupinatum)

Nepůvodní evropský druh se sice v celé Evropě vyskytuje, ale pochází z Malé Asie. Pěstuje se často ve směsích s jinými rostlinami, je oblíbený u čmeláků a oproti jiným druhům jetelů jeho drobné květy nádherně a výrazně voní.

Jetel inkarnát (Trifolium incarnatum)

V posledních letech se můžete často setkat s velkými lány polí, osetými touto plodinou s výrazně karmínovými květy. Jetel inkarnát se pěstuje jako zelené krmení i jarní pícnina. Využívá se také na zelené hnojení a má tu skvělou vlastnost, že odpuzuje běláska zelného. Tento druh jetele pochází z jižní a západní Evropy, ale rozšířil se téměř po celém světě. Bývá také oblíbenou součástí osiva pro výsev květnaté louky. Občas zplaňuje.

Jetel zvrhlý (Trifolium hybridum)

V naší přírodě nepůvodní druh pochází z oblastí kolem Středozemního moře. Využívá se jako krmivo pro dobytek i jako zelené hnojení a jako zplanělý se běžně vyskytuje v naší přírodě. Vykvétá od června do září růžovobílými, slabě vonícími květy.

Zdroj: botany.cz; eagri.cz

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada