Zářivé kokardy a skvrny na listech: zjistěte, co rostliny napadá a zabraňte šíření skvrnitosti včas

V posledních letech se na listech kokard (Gaillardia) stále častěji objevují světle zelenébílé kulaté skvrny, které mohou postupně nekrotizovat. Skvrny se objevují nejprve na nejstarších listech a postupně se šíří i na mladší. Co skvrnitost způsobuje?

Sněť bílá na listech kokardy
Info ikona

Sněť bílá způsobuje na listech kokardy nejprve skvrny a následně jejich zasychání.

Bílá sněť kokardy způsobuje zasychání listů

Původcem listových skvrn na kokardě je houba, konkrétně bílá sněť (Entyloma gaillardianum). Při počátečním napadení mohou být skvrny na listech špatně viditelné, mají nevýrazný okraj, postupně však přibývají. Napadená pletiva hnědnou, nekrotizují a listy nakonec zasychají

Podobné příznaky se objevují i na měsíčku, u nějž se ale jedná o jiný druh sněti, který se na kokardy nepřenáší. Známější jsou černé sněti, např. na ječmeni či kukuřici, ale i některých okrasných rostlinách, např. violkách či hlaváčku. Bílá sněť v našich podmínkách však nevytváří charakteristické orgány hálky vyplněné sporami, pouze uvnitř listů tvoří trvalé spory

Ochrana rostlin fungicidnímí přípravky v tomto případě není bohužel dostupná. Jediným ochranným opatřením je tudíž odstraňování napadených listů, hned jak se objeví první příznaky, a na konci vegetace likvidace rostlin (nedávejte je na kompost) a také střídání ploch, na nichž kokardu pěstujete. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada