Chraňte své jabloně a hrušně před rakovinou větví a kmenů: jak jí předejít a dál nešířit

Spory houbového onemocnění s názvem nektriová korová nekróza ovocných stromů pronikají do dřeva mladých i starých dřevin buď přirozenými otvory, nebo mechanicky vzniklými ranami. Nejčastěji se jedná o mrazové trhlinyřezné rány či nezahojené jizvy.  

Korová nekróza jabloně
Info ikona

Obranná reakce dřeviny vůči nekróze se projevuje zesíleným růstem hojivého pletiva (kalusu) po stranách rány. 

Rakovinnou infekci stromů šíří dva typy spor 

K infekci stromů korovou nekrózou dochází většinou koncem léta a během podzimu. Jejím původcem je houba Neonectria galligena, přičemž každý rok se tvoří dva odlišné typy spor této houby. Během léta se objevují bělavé, přibližně 2 mm velké plodničky. Spory, které se z nich uvolňují, jsou roznášeny větrem a splavovány vodou. Kolem pupenů na napadených letorostech se objevují malé, mírně vkleslé červenohnědé skvrny. V zimě vznikají asi 0,5 mm velké, nápadně červeně zbarvené plodnice, které se na poraněném pletivu tvoří ve velkém množství. 

Při korové nekróze stromy pomalu odumírají 

Po infekci korovou nekrózou vznikají na napadených částech stromů mírně propadlé, tmavě hnědé skvrny, které se postupně zvětšují a poškozená kůra dále praská. V ranách mohou být viditelné červené „kuličky“ rozmnožovacích orgánů houby (plodnice). Stromy mají postupem času menší a menší přírůstky, vadnou, žloutnou a pomalu odumírají

Nektriové nekróze stromů se snažte předejít 

Prevencí korové nekrózy je výsadba odolných odrůd a ochrana stromů před mrazovým nebo jiným poraněním kůry, kterému můžete zabránit (např. při sklizni). Existují však situace, kdy poškození stromové kůry neovlivníte, třeba při krupobití. Pokud k němu ale dojde, všechny rány na větvích (nebo kmenech) co nejdříve pečlivě ošetřete stromovým či sadařským balzámem (podporuje hojení ran). Jen tak můžete infekci zabránit. 

Větve postižené rakovinou ze stromu odstraňte 

Pokud za čas zjistíte, že k infekci stromu přesto došlo, napadené části stromů za suchého počasí odstraňte. Mladé výhony se odstraňují pod místem nekrózy, na kmeni a silnějších větvích je nekrózy nutné vyříznout až do zdravého dřeva. Rány opět důkladně ošetřete balzámem. Odstraněné části stromů nenechávejte na zahradě, odneste je, protože houba přežívá na odumřelém dřevě

Zdroj: aktualizovaný autorský článek převzatý z tištěné verze časopisu 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada