Přiveďte vodu do vaší zahrady: Co všechno musíte vědět, než založíte jezírko

Bude voda v jezírku stojatá či tekoucí?

Tekoucí voda např. v podobě fontány či potůčku vnáší do zahrady zvuk a pohyb, ale zároveň se připravte na vyšší pořizovací náklady. U tekoucí vody se spolu s vodou do jezírka dostává také atmosférický kyslík, což vodě v jezírku velmi prospívá. Chcete naopak klidnou, stojatou vodu? Zde si ujasněte, zda bude jezírko snížené, zvýšené nebo částečně zvýšené?

Plánujete jezírko ve svahu?

Bude nutné upravovat terén kvůli okrajovým svahům? Terén se strmým svahem je pro budování jezírka velmi nepříznivý, zde se musí počítat s opěrnými zdmi. V takovém případě je náročnější péče o jezírko, protože při každém silnějším a delším dešti do jezírka steče velké množství dešťové vody a s ní různé nečistoty.

Z jakého důvodu chcete jezírko?

Chci v něm především pěstovat vodní rostliny? Potom bude nutné ponechat dost velký prostor samostatným mokřadům a půdě pro vlhkomilné rostliny. Chci v něm chovat okrasné ryby? Pak je nutno uvažovat o filtraci vody biologickým filtrem nebo ultrafialovým čidlem. Chci v jezírku plavat? Nebo obojí? Opět počítejte s vyššími náklady a to nejen na instalaci, ale i na provoz a údržbu takového jezírka. Minimálně budete potřebovat čerpadlo, filtr a elektrickou energii.

Jaká je výše hladiny spodní vody v místě, kde bude jezírko?

Hladina podzemní vody již mnohokrát zamotala hlavu všem stavitelům, a to nejen v případě zahradního jezírka.

Jak jednoduše zjistíte výši hladiny podzemní vody?

Jednoduše, zkrátka v místě plánovaného jezírka, vykopete jámu cca 30 až 40 cm hlubokou, jeden až dva dny ji necháte otevřenou a zjistíte, zda do ní ze stran prosakuje voda. Pokud ano, je potom důležité, na jaké úrovni se voda nakonec ustálí.

Nevedou v místě budoucího jezírka inženýrské sítě?

Týká se to hlavněvodního a plynového potrubí, elektrických kabelů, drenáže nebo kanalizační potrubí. Záležet bude samozřejmě také na tom, jakou hloubku jezírka plánujete.  

Vhodné umístění stávajících stromů a staveb, např. plot, zídka, neboť tyto prvky vám mohou lehce zkazit dobrou náladu, až si budete chtít lebedit v jezírku, budou stínit, znečišťovat jezírko spadlými listy, apod. Věděli jste, že jehlice z tisu spadlé do vody vylučují toxické látky, které se zde hromadí a díky tomu pak odumírají ryby či nerostou rostliny? A co se teprve v takové vodě koupat?

Voďanka žabí
Info ikona

Výběru vhodných vodních rostlin věnujte pozornost

Zvažte velikost, hloubku a tvar jezírka

A to s ohledem na velikost a typ vaší zahrady. Otázka velikosti jezírka by rozhodně neměla být podceňována. Při plánování je třeba mít na paměti základní pravidlo, že větší jezírko znamená méně starostí. Malá jezírka, mají-li splnit i estetickou funkci, vyžadují více práce a jsou náročnější na údržbu, což vyplývá jednak z jejich menší hloubky, a tím pádem i menšího objemu vody.

Skutečné rozměry jezírka jsou viditelné, až po jeho dokončení. Už jen z toho důvodu je třeba být při jeho plánování velkorysí.

Co se týče hloubky, ta je důležitá hlavně ve chvíli, kdy zde chcete mít nějaké vodní rostliny. Jezírko má mít mělké i hluboké zóny, protože v každé zóně se daří jiným druhům rostlin, a to jak nad hladinou, tak pod ní.

Určete plochu a objem jezírka

Neboť tyto údaje budou důležité pro určení vhodného čerpadla a filtru, pro stanovení počtu ryb, který lze v jezírku chovat nebo třeba pro stanovení množství prostředků při boji s řasami.

Máte-li malé děti, které se po zahradě budou pohybovat a neumí ještě plavat, věnujte patřičnou pozornost bezpečnostním opatřením. Vždy mějte na paměti, že i sebemenší vodní plocha může být pro vaše děti velkým nebezpečím. Chcete-li mít klidné spaní, bezpečnost zvýšíte například instalací mřížky, dostatečně pevné, aby unesla váhu dítěte, která bude umístěna těsně pod hladinou vody. Jako případná ochrana funguje také hustá výsadba rostlin na břehu jezírka, která znemožňuje přístup k vodě.

Kolik vás jezírko bude stát

A to nejdůležitější je si uvědomit, jakou částku můžete na vybudování jezírka uvolnit? Pokud pro vybudování zahradního jezírka oslovíte nějakou odbornou firmu, počítejte s tím, že celkové náklady oproti řešení svépomocí značně vzrostou. Standardní a normálně velké zahradní jezírko si můžete vybudovat bez jakékoli pomoci.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada