Řez jabloní a hrušní neuspěchejte: kdy nastává ten správný čas? Nezapomeňte na rozdíly v jejich řezu

U tradičních pěstebních tvarů rozšířených na zahradách, jako jsou zákrsky, čtvrtkmeny, polokmeny nebo vysokokmeny, ale i méně obvyklých, kterými jsou štíhlé vřeteno, špalír a palmeta, se řez provádí od zimy do předjaří, konkrétně od prosince do dubna. Vždy je ovšem nutné řídit se počasím, tzn. neřezat za mrazů a před hlášenými nočními mrazy a řez dokončit ještě před rašením stromů. Při mínusových teplotách jsou totiž větve křehčí a snadno se lámou a řezné rány se nehojí. Hraniční teplotou jsou zhruba 3–4 °C pod nulou. 

Kde větve či výhony řezat nebo stříhat a jak 

Aby se řezná rána dobře zahojila, je potřeba řez provést nad pupenem nebo v místě rozvětvení, kterému se říká větevní kroužek. Ten snadno poznáte podle zvrásněné kůry tam, kde k jedné větvi přisedá druhá. Řez by měl být také vedený vždy šikmo tak, aby z něj mohla dešťová voda snadno odtékat. Silné větve je praktické řezat nadvakrát, abyste zabránili jejich odlomení a odtržení kůry

Větší rány s průměrem nad 3 cm (někdy se uvádí i 1 cm) se zatírají stromovým balzámem. Dobře zhojenou ránu poznáte podle kalusu, což je hojivé pletivo, které ránu začne od obvodu zavalovat až ji celou zakryje, a zabrání tak vstupu chorob do dřeva. Po řezu by nikdy neměly zůstat na stromě různé pahýly nebo věšáky bez dalšího výhonu či větve. 

V čem přesně se řez jabloní a hrušní liší 

Ačkoli je řez jabloní a hrušní v mnohém podobný, některé odlišnosti je potřeba vzít v potaz. Hrušně rostou bujněji a mají sklon každý rok obnovovat množství kolmých a silných výhonů, které je nutné odstraňovat. Kromě toho se stále snaží obnovovat terminál, tj. vrchol, a to i po jeho odstranění. Ten se mimochodem ponechává jen u pěstování ve tvaru zákrsku nebo vřetene a každý rok se zkracuje. U ostatních pěstitelských tvarů se úplně odstraňuje a podporuje se růst vedlejších větví

Pozor je třeba u hrušní dát i na zachování plodonosných větévek. U jabloní je nezbytné rozlišit, zda plodí na plodonosných větévkách nebo na koncích výhonů. Liší se to podle odrůdy a je nutné tomu řez přizpůsobit. U stromků roubovaných na podnož nesmíte zapomenout také na odstranění výhonů, které mohou při hlubší výsadbě z podnože vyrůstat. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada