Kdy můžete kácet strom bez povolení a kdy ho budete potřebovat: přehled toho nejdůležitějšího

Lidé obývající dům v těsném sousedství velkých stromů často strádají nedostatkem světla, o které je rostoucí zeleň během let nenápadně připraví. Má-li příslušná obec předpisy o ochraně zeleně a vy se rozhodnete k nejradikálnějšímu řešení, tedy ke kácení, budete potřebovat povolení. 

Povolení ke kácení závisí na obvodu kmene

Místní předpisy se vztahují na stromy od určité síly kmene. (Zpravidla musí majitel pozemku podat žádost o kácení stromů, jejichž obvod kmene přesahuje ve výšce 130 cm nad zemí 80 cm.) Některé obce mají z místních předpisů o zeleni vyňaty vybrané druhy, jako jsou ovocné stromy anebo jehličnany. V každém případě byste dřív, než se rozhodnete konat, měli na příslušném obecním či městském úřadě zjistit, jak se vašeho záměru s kácením dotýkají a co jste povinni učinit.  

Stromy se kácí od října do února včetně

Jestliže vzrostlý strom ohrožuje budovy, elektrické či jiné vedení, mohou příslušné orgány schválit i odstranění chráněných druhů. Kácí se v době od října do února včetně. V obcích, které nepřijaly žádné místní opatření, je třeba se řídit zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Předpisy mimo jiné zajišťují hnízdícím ptákům nerušené odchování potomstva. 

Co dělat, když strom představuje nebezpečí

Výjimky jsou samozřejmě možné i tehdy, když vzrostlý strom představuje pro své okolí akutní nebezpečí. Velký strom určuje charakter zahrady a častěji je spíš obohacením zeleného prostoru, než aby ho ohrožoval. Mnohdy stačí odstranit pouze nemocné nebo trouchnivějící větve a korunu prosvětlit. Výškovou práci s motorovou pilou ale určitě přenechte odborníkům. Ti navíc dokážou posoudit, zda a jak by bylo možné dřevinu co nejdéle udržet v kondici.  

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada