Unavené a málo kvetoucí trvalky povzbudíte rozdělením trsů a přesazením

Na jaře (v dubnu) je půda po zimě obvykle ještě vlhká a trvalky „nastartované“, takže by se měly po rozdělení rychle ujmout. Pozor ale, určitě nedělte druhy, které zrovna kvetou: ty nerušte a jejich případné přesazení odložte na podzim. 

Trs trvalky obryjte a rozdělte na několik částí

Nejprve rýčem obryjte celý trvalkový trs a zhruba uprostřed ho přesekněte. Obě poloviny trsu vyjměte z půdy a z jejich kořenů odstraňte co nejvíce zeminy (zvláště je-li jílovitá). Oba díly potom buď ručně, nebo pomocí rycích vidlí rozeberte na několik menších částí o velikosti pěsti. Někdy je nutné k dělení opět použít rýč. 

Z odkopků odstraňte plevel i sousední rostliny

Trs trvalek často prorůstá plevel nebo sousední rostliny. Při rozebírání trsu na jednotlivé odkopky tyto „rostliny navíc“ odstraňte, abyste si je nepřenesli na nové místo výsadby – jednu část trsu vysaďte na původní stanoviště, ostatní na jiný nebo nový záhon. 

Odkopky vysaďte do půdy smíchané s kompostem 

Při vysazování jednotlivých odkopků dbejte na to, aby měly rostliny dostatek místa. K zahrnutí trvalek ve výsadbových jamkách (nebo jámách) použijte původní zeminu smíchanou s vyzrálým kompostem

Trvalky po výsadbě několik týdnů zavlažujte

Půdu u rostlin po výsadbě stlačte (musí být pevně ukotvené, ne pouze zasypané) a vytvarujte z ní kolem trvalek val – voda po následující zálivce nebude odtékat do okolí, ale vsákne se na místě. Po několik týdnů ještě kontrolujte, jestli mají rostliny dostatek vláhy (zvláště ty na slunci), a v případě potřeby je zalijte. K vyšším druhům přistavte oporu

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada