Trvalky do svažité zahrady: vyberte atraktivní a odolné druhy, které zpevní svah a pokvetou celou sezonu

Trvalky určené na svažitý pozemek by měly být dlouhověké (abyste je nemuseli stále dosazovat), měly by svah zpevňovat (aby nedocházelo k erozi) a měly by vytvořit souvislý rostlinný porost bez mezer. Rostlinám by měly rovněž vyhovovat podmínky, které zahrada nabízí a měly by mít dobrou regenerační schopnost. Zároveň by se mělo jednat o různé rody a druhy rostlin, aby pokryv svahu nepůsobil nudně

Podle čeho rostliny do svažité zahrady vybírat

Výběr vhodných trvalek závisí předně na sklonu daného svahu – čím prudší, tím více bude vyžadovat rychlé zpevnění a přístup k rostlinám bude náročnější. Dalším faktorem je odolnost rostlin vůči suchu. Myslete na to, že největší vlhkost je u paty svahu

S tím souvisí i míra oslunění – východně a západně orientované svahy nejsou tak specificky vyhraněné jako jižní a severní. Zvláště u pozemků se severní orientací může hrozit i vymrzání jednotlivých rostlin. 

Roli hraje i váš záměr. Má se svah stát „neviditelným“ a splynout s okolní vegetací, nebo uvítáte naopak barevný či prostorový kontrast? Vycházejte i z faktu, jestli se váš dům nachází nad svahem (a vidíte z něj jen horní část) nebo pod svahem (a vidíte ho celý).

Zohlednit byste měli i růstové vlastnosti jednotlivých druhů a konečnou velikost rostlin. Vyhnete se tak přesazování v budoucnosti. Zvážit byste měli i vzhled svahu v zimě.

Co by měly trvalky ve svažitém terénu splňovat

Musejí trvale a hustě pokrývat svah. Měly by mít tudíž bohatý a stabilní kořenový systém, který rostliny dostatečně ukotví a zároveň svah zpevní. Vysazené druhy rostlin si ale neměly navzájem příliš konkurovat. Měla by se mezi nimi naopak ustálit určitá rovnováha. 

Kvetení vybraných trvalek by mělo být také rozloženo do celé sezony a v zimě by měly vypadat atraktivně alespoň svým tvarem.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada