Jak naroubovat převislou vrbu na kmínek: s naším návodem to zvládnete

Převislá vrba jíva (Salix caprea ’Pendula’) vypadá dobře celý rok. Ale nejhezčí je na jaře, když rozkvetou „kočičky“ – jeden z prvních zdrojů nektaru pro hmyz. Roub z vrby odeberte v době vegetačního klidu, tzn. ještě před rozkvětem. Prakticky to znamená, že odstřihnete z mateřské rostliny vitální jednoletý výhon

Příprava vhodné podnože

Kořeny a kmen nového stromku (podnož) bude tvořit jednoletý výhon vrby bílé nebo vrby košíkářské (S. alba, případně S. viminalis). Oba druhy se pěstují jako vrby řezané „na hlavu“, proto je v tomto ročním období k dispozici dost materiálu. Z vybraného „kmínku“ odstraňte boční výhony a zastřihněte ho na požadovanou výšku (asi 1,5 m). Tím určíte výšku koruny, protože kmínek v budoucnu poroste už jen do šířky, do délky ne. Nezapomeňte ale z délky kmene odečíst 20 až 30 cm, které přijdou do půdy. 

Správná úprava roubu

Rozvětvený roub z převislé vrby jívy zastřihněte tak, aby na jeho horním konci vznikla asi 30 cm dlouhá vidlice s očkem na obou vnějších koncích rozvětvení. 

Při roubování tzv. kopulací jsou podnož a roub v místě spojení stejně silné. Pro roubování tenkých roubů na silnější podnože – jako u vrby celolisté (S. integra ’Hakuro Nishiki’) – používají zahradníci většinou roubování na kozí nožku nebo do rozštěpu. Obojí ovšem vyžaduje větší zkušenost než metoda, kterou zde popisujeme.

Natrénujte si roubovací řez

Kopulační řezy se provádějí průběžným taženým pohybem. Nejlepší je si techniku předem natrénovat na jiných vrbových větvičkách. Roubovací nůž musí být ostrý! Hladké řezné plochy by měly být dlouhé 4–5 cm a na zadní straně by měly mít vždy jedno očko. Pokud je to možné, na řezné plochy nesahejte

Spojení a fixace podnože s roubem

Roub nasaďte na podnož tak, aby na sebe seříznuté plochy přesně nasedaly a dělivá pletiva pod kůrou (kambium) ležela na sobě. Spojení zafixujte roubovací páskou – odspoda nahoru omotejte celou oblast spojení roubu s podnoží. Pružná páska ochrání roub před vyschnutím, nečistotami i před mechanickým poškozením. 

Mělké naříznutí kmínku podnože

Nyní na spodním konci kmínku proveďte mělký podélný řez (naříznutí), který podpoří tvorbu kořenů. Podnož pak zasaďte do hloubky asi 30 cm. Vrby mají rády vlhkou půdu: podle toho volte stanoviště. 

Ochrana naroubované korunky

Kolem korunky naroubované vrby upevněte plastový sáček – postará se o dostatek vzdušné vlhkosti a zároveň poslouží jako ochrana před chladem. Za teplých dní sáček uvolňujte, abyste zabránili přehřátí. Jakmile se v oblasti koruny objeví první výhony a už nehrozí pozdní mrazíky, odstraňte zakrytí definitivně. Výhony, které vyrůstají pod místem roubu, pravidelně vylamujte, aby se vytvořil hezký kmínek, který nechá vyniknout převislé větve s kočičkami. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada