REKLAMA
REKLAMA

Z čeho si uplést velikonoční pomlázku?

REKLAMA
REKLAMA

Vrby jsou už od pradávna symbolem jara. Lidé po staletí navíc věřili, že vrbové proutky posvěcené na Květnou neděli mají zvláštní moc a na Velký pátek může vrbový proutek otevřít zemi i skálu a ukázat poklad. Dívky se v tento den chodily také česat pod velkou vrbu, 
aby měly dlouhé a krásné vlasy. Na Velikonoční pondělí mládenci od těch dob obcházejí a „pomlazují“ dívky s pomlázkou spletenou z čerstvých vrbových proutků. 

Které vrby použít 

K pletení pomlázek se používá zejména vrba jíva (Salix caprea), jejíž větvičky s pupeny se lidově nazývají kočičky. Další vhodnou vrbou je vrba bílá (Salix alba) se zajímavými barevnými kultivary a samozřejmě vrba košíkářská (Salix viminalis),” říká kurátor dřevin mírného pásma, Tomáš Vencálek, s tím že z košíkářské se pletou nejen košíky a pomlázky, ale i další užitné předměty. 

Jak proutky stříhat 

„Pro košíkářské účely, tedy i pro pletení pomlázek, je třeba u vrby zvolit speciální pěstební tvar. Stromky se řežou tzv. na hlavu. Každý rok se loňské výhony ustřihnou na stejném místě. Díky tomu se časem na kmeni vytvoří zbytnělý kalus a vznikne typický tvar vrby, známý třeba z obrázků Josefa Lady,“ popisuje kurátor. 

Možná alternativa 

Málokdo ale ví, že místo vrbových prutů je možné pro pomlázku použít i pruty svíd (rod Cornus). Jejich letorosty jsou navíc rovnější a pevnější, což zvyšuje použitelnost k pletení. V trojské botanické zahradě roste hned několik druhů 
a kultivarů, například výrazně červeně zbarvené kultivary asijské svídy bílé nebo u nás domácí svída krvavá, která nabízí nevšední barvy. Exempláře z botanické zahrady ale nejsou samozřejmě určené k pletení pomlázek :)

REKLAMA
REKLAMA

 

Predplatne

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA