Jak nařízkovat komuli z výhonů z předjarního řezu

Aby si komule (Buddleia) udržela vitalitu a stále bohatě kvetla, je zapotřebí každoroční výrazný řez. Při něm se všechny výhony z předchozího roku zkrátí tak, že zůstane jen jejich báze se dvěma nebo třemi páry pupenů. Komule kvete v létě, optimální termín pro její zastřižení je proto v předjaří nebo časně na jaře – v době, kdy už pominuly silné mrazy, ale dřevina ještě nezačala rašit. Pozdější řez odsune kvetení na pozdější léto.

Jak odebrat řízky komule z odstřižených výhonů

Jako výchozí materiál si vyberte silné a rovně rostoucí letorosty komule. Řízky z těchto odstřižených výhonů odeberte následovně: u prvního řezu nasaďte nůžky těsně pod pár pupenů, druhý řez veďte nad dalším párem listů ležícím nad ním. Získáte tak kousek výhonu dlouhý asi jako tužka. 

Abyste si později nespletli správnou orientaci řízku, vede se při řízkování vždy spodní řez (to je ten první) mírně šikmo. U komule to ale není nutné, protože podle listů snadno poznáte, která část řízku je horní a která dolní. 

Úprava řízků a podpora tvorby jejich kořenů

Z jednoho výhonu můžete odebrat hned několik řízků. Z konců letorostů ale řízky neodebírejte, jsou příliš tenké, a proto se nepoužívají. Důležité je, aby řízky měly na každém konci jeden pár pupenů. Řízek může být samozřejmě tvořen i třemi nebo více páry pupenů, například u dřevin, jejichž internodia (část mezi pupeny) jsou kratší než u komule. 

Nyní ze spodní části řízku, která bude později v půdě, otrhejte všechny listy komule a nožem zde z jedné strany sloupněte tenký, asi 3–4 cm dlouhý proužek kůry. Tím se podpoří tvorba kořenů. 

Výsadba řízků odebraných z komule

Teď si připravte vyšší květináč, zakryjte jeho odtokové otvory hliněným střepem a do nádoby vsypte substrát pro množení a výsevy (je chudý na živiny). Spodní konce řízků obalte ve stimulátoru růstu (není nutné) a řízky (asi tři na jeden květináč) vysaďte tak hluboko, aby listy byly těsně nad povrchem substrátu. Řízky chráněné půdou tak rychle nevyschnou. (Bezlisté řízky, jaké má třeba pustoryl, vajgélie, zlatice nebo svída bílá, by měly vrchními pupeny vyčnívat ze substrátu rovněž jen 2–3 cm.) 

Nakonec květináč zalijte, a pak jej zakryjte plastovým sáčkem (kvůli udržení vysoké vzdušné vlhkosti). Nádobu postavte na chráněné, nepříliš slunné místo na terase. V dalších týdnech půdu udržujte dostatečně vlhkou a příležitostně řízky větrejte (sejměte sáček). Úspěšnost uchycení je u komule vysoká. Nové sazenice můžete do zahrady vysadit už během sezony, nejpozději však na podzim

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada