Jak na to, aby luční louka krásně kvetla: nezničte ji hned na začátku těmito zbytečnými chybami

Nepodceňujte přípravu pozemku pro květnatou louku

Již při samotné přípravě se pozemek musí připravit stejně, jako byste vysévali trávník. Důležité je pozemek odplevelit, zbavit veškerých kamenů a terén urovnat. Máte-li půdu v horší kvalitě, doporučuji navést vrstvu kvalitní, tříděné zeminy alespoň do výšky 10 cm.

Kdy vysévat květnatou louku?

Květnatou louku můžete vyset ve dvou termínech, buď na jaře, někdy během dubna, kdy je již ustálená teplota ve dne a v noci na min. 10 °C. Pokud jste jarní termín prošvihli, nevěste hlavu, ideální čas na výsev je koncem léta, když pominou velká vedra. Jedině tak totiž máte šanci semínka uzalévat.

Jakmile si zvolíte vhodnou směs, tvořenou vašimi oblíbenými rostlinami, vysejte zhruba 5-8g na 1m2. Semínka zapravte hráběmi mělce do půdy a utužte třeba prknem či lopatou. Půdu po výsevu udržujte neustále vlhkou, klíčící semena nesmí zaschnout.

Luční louka nekvete? Možná jste udělali tyto chyby

Jestliže jste udělali vše, jak jste měli a stejně vám louka nekvete, může to být způsobeno dvěma chybami, které jste nevědomky udělali. První je přehnojení dusíkem, který sice podporuje růst trav, ty ale zároveň zahubí rostoucí byliny. Druhou chybou je příliš časté sekání, byliny se tak nestačí vysemenit a plochu tak opět ovládnou traviny.

Kdy se dočkám rozkvetlé luční louky?

Mějte trpělivost, dokonalou květnatou louku nebudete mít hned, dává si totiž trochu načas. V prvním roce se většinou objeví jednoleté rostliny, tzv. „polní plevel“, kam patří třeba vlčí mák či chrpa. Až ve druhém či třetím roce převezmou žezlo vytrvalé traviny a luční rostliny jako jsou kopretiny či štírovník.

Jak sekat květnatou luční louku? Rozhodně to nepřehánějte

Sečení květnaté louky se provádí dvakrát ročně, semena bylin se tak stačí vysemenit a dojde k samovolné obnově lučního společenství. Není nutná ani pravidelná závlaha, ta je důležitá především v době, kdy semena klíčí.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada