Nedozrávají vám ostružiny? Důvodem může být sluneční úpal nebo vlnovník

Na ostružiníku, příp. maliníku může škodit hned několik vlnovníků. Vlnovník maliníkový (Phyllocoptes gracilis) i vlnovník ostružiníkový (Epitrimerus gibbosus) poškozuje listy sáním rostlinných šťáv. Vážnější škody způsobuje ale vlnovník Essigův (Acalitus essigi) neboli hálčivec ostružiníkový, kvůli kterému nevyzrávají některé peckovičky v plodenství ostružin, což se projevuje v jejich chuti. 

Vlnovníka pouhým okem nerozeznáte

Vlnovník Essigův, resp. hálčivec ostružiníkový je roztoč o velikosti 0,2 mm. Pouhým okem ho nerozlišíte, pod lupou byste ale viděli, že má protáhlé bělavé tělo a jen dva páry končetin. Zimu přečkává pod šupinami pupenů ostružiníku nebo ve starých zaschlých plodech

Na jaře tento roztoč kolonizuje nejprve spodní stranu listů ostružiníku a sáním na nich způsobuje světlé skvrny. Později se přesouvá na květy a plody. Jeho přítomnost zjistíte až podle nerovnoměrně vybarvených plodů. Vyskytovat se může i na maliníku. 

Peckovičky v ostružinách zůstávají červené

Výraznější škody způsobuje vlnovník sáním na jednotlivých peckovičkách ostružin, které pak nedozrávají, zůstávají červené a časem tvrdnou, což ovlivňuje jejich chuť. Poškozené bývají hlavně peckovičky poblíž stopky plodů.

Silněji bývají napadány hlavně ostružiníky rostoucí na teplých a chráněných místech. Během roku mívá vlnovník několik generací, s postupujícím létem se však rychlost jeho rozmnožování zpomaluje.

Poškozené plody z porostu odstraňujte

Prevencí výskytu vlnovníka na ostružinách je výsadba spíše časněji dozrávajících odrůd. Poškozené plody vždy odstraňujte – omezíte tak výskyt škůdce v příštím roce. 

Před květem a při kvetení se doporučuje postřik přípravky proti roztočům (akaricidy). Proti vlnovníku sice není registrován žádný přípravek, použít můžete ale Vertimec 1.8 EC nebo Nissorun 10 WP, které jsou účinné proti jiným roztočům. Oba přípravky mají ochranou lhůtu 3 dny, tzn. 3 dny po poslední aplikaci ostružiny z ošetřených rostlin nesklízejte a nejezte. 

Použít je možné i dravého roztočeTyphlodromus pyri, během jehož působení v porostu ale neaplikujte žádnou chemii

 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada