Květopas vám zlikviduje úrodu jablek: jakmile ho objevíte, jednejte rychle

Květopas má početné příbuzenstvo

Rodina květopasů je velmi početná a zahrnuje velké množství druhů. Kromě květopase jabloňového se tedy na své zahradě setkáme i s květopasem jahodníkovým, hrušňovým či švestkovým. Tento škůdce je velmi častý a je tedy třeba včas rozpoznat jeho přítomnost na stromě, jinak se nikdy žádné úrody nedočkáme. Jeho životní cyklus je totiž velmi důmyslný a pokud proti němu nic nepodniknete, nemůžete se divit, že nesklidíte ani jedno jablíčko.

Květopas je vcelku nenápadný brouk

Květopas jabloňový je nosatcovitý, šedohnědý brouk, který má na krovkách příčnou šedou pásku. Je velký maximálně 4,5 mm a díky jeho zbarvení si ho nemusíte na stromě vůbec všimnout, to je právě ta podstata většiny škůdců, nejsou tolik patrní a mohou tak páchat škody. Samotný brouk sice okusuje listy jabloní, ale není to ten hlavní viník, tím jsou jeho larvy. Přezimující brouci vylézají na jaře a zabydlují se na nalévajících se pupenech nejen jabloní, ale i dalších ovocných dřevin. Zde pak samička naklade vajíčka a asi po 15 dnech se líhnou larvy, které se ihned pustí do práce.

Čím škodí květopas

Larvy vyžírají vnitřek poupat, živí se hlavně prašníky a pestíky, pak začnou okusovat vnitřní stěny korunních plátků. Takto zasažená poupata se již nikdy nerozvinou a získávají typickou hnědou barvu a zasychají. Odborně se tomu říká „zpečená poupata“ a ta jsou hlavním příznakem napadení květopasem. Z larev se pak líhnou mladí brouci, chvíli ožírají listy i plody a během léta začínají hledat úkryt, aby zde přečkali zimu. Květopas má naštěstí pouze 1 generaci ročně, i to ale stačí na to, aby nás připravil o veškerou úrodu ovoce.

 

Kdy se stříká proti květopasu

Pokud už larvy své dílo na stromě dokonaly, stromu už nepomůžete. Ale, můžete se připravit na rok příští, a to hned na jaře. Na jaře musíte zlikvidovat larvy, a to ve vývojové fázi pupenů, které říkáme tzv. myší ouško. V tuto chvíli je nutno aplikovat některý z mnoha insekticidů, například Calypso 480 SC, Karate Zeon 5 SC nebo Talstar 10 EC. Podmínkou co nejvyšší účinnosti těchto přípravků je intenzivní žír larev a aplikace přípravku na co největší část stromu.

O autorce:

Vystudovala Zahradní inženýrství na České zemědělské univerzitě v Praze a již přes 20 let působí jako zahradní architektka. Její koníček se zároveň stal i její profesí, založila úspěšnou, realizační firmu, která svým zákazníkům ukazuje, že krásnou a udržovanou zahradu může mít každý, stačí jen vědět, jak na to. Své odborné znalosti a zkušenosti sdílí také na sociálních sítích a těší ji zájem fanoušků o rostliny a přírodu kolem nás. Zahradnímu oboru propadla natolik, že jej řadu let vyučovala na středních školách a vychovala tak několik generací mladých a perspektivních zahradníků.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada