Drobné stavby

Potřebujete podržet svah nebo vytvořit malé posezení? Z drátěných gabionů již dávno nemusíte tvořit pouze plot a zvládnete to i svépomocí

Pařeniště: využijte slunce i teplo z rozkladu hnoje a začněte dřív s výsevy

Subscribe to
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.