muškáty

Pelargonie nemusíte na podzim vyhazovat: přesuňte je do domu a přezimujte. Příští rok si je můžete nařízkovat

Subscribe to