Jak zajistit zahradě dostatek opylovačů

Ačkoli u nás není pokles opylujícího hmyzu, zejména včel, tak alarmující jako v západní Evropě, jejich počty stále mírně klesají. Důvody mohou být různé. Nejčastěji se uvádí málo pestrá krajina, polní monokultury, používání pesticidů, nedostatek potravy nebo úkrytů v podobě remízků, změna klimatu... 

K nápravě je proto nutné přistupovat komplexně, nesoustředit se jen na jeden faktor. Co přesně dělat a dodržovat na zahradě, aby byla pro opylovače co nejpřívětivější, najdete ve fotogalerii.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada