Svídu na jaře hluboce seřízněte. Jen tak vytvoří výhony s barevnou kůrou

Abyste ztrátě barvy u svídy bílé (Cornus alba ’Sibirica’) předešli, měli byste tento jinak nenáročný keř v březnu pravidelně zmlazovat, resp. každoročně hluboce seřezávat. 

Správný střih svídy pomůže vybarvení kůry

Pokud jste svídu několik let nestříhali, odstraňte těsně nad zemí všechny staré silné větve. Mladé větve ponechte, pouze je zkraťte zhruba na polovinu. Tímto zásahem podnítíte rostlinu k tvorbě nových červených výhonů (letorostů). Při pravidelné každoroční prořezávce řežte větve nad druhým očkem (pupenem) vyrůstajícím ze starého dřeva. Svídy pak budou více kompaktnější. 

Pokud stojíte o co nejintenzivnější vybarvení kůry, můžete keř v následujících letech – podobně jako hlavaté vrby – vždy na sklonku zimy seříznout úplně. Stejný způsob lze použít i u příbuzných druhů – svídy výběžkaté a svídy krvavé (C. stolonifera ’Flaviramea’ a C. sanguinea). 

Jestliže se ale chcete těšit také z květů a plodů, neodstraňujte všechny větve, protože svídy kvetou na loňském dřevě. V takovém případě postačí příležitostný prosvětlovací řez. Nezapomeňte také, že vybarvení letorostů podporuje výsadba na plném slunci. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada