I záhony ve stínu mohou být plné barev: které rostliny do nich vysadit?

Existují vůbec nějaké zahradní přednosti stínu? Budete se divit, ale ano, jsou takové. Stín nepřitahuje plevele a stínomilné rostliny rostou pomalu. Náročnost podobných výsadeb je proto opravdu nízká. 

Stín navíc neexistuje jen jeden: může jít o toulavý stín, polostín, plný stín nebo také suchý stín, srážkový stín... Pro každý druh stínu si můžete vybrat rostliny, které v něm budou prospívat. K tomu ještě připočtěte, že rostliny a půda ve stínu listnatých stromů profitují ze spadaného listí, které může fungovat jako zimní ochranná nastýlka, vrstva mulče a při rozkladu jako zdroj humusu. 

Jak okrasný záhon ve stínu koncipovat? 

Abychom vás přesvědčili, že stinný záhon může být plný barev, zeptali jsme se zahradního architekta Ferdinanda Lefflera, jak ho co nejlépe naplánovat. „Důležité je klást důraz na výběr stínomilných rostlin s výraznými květy. Drobné cibuloviny zajistí opravdu bohaté jarní kvetení, později se přidají i strukturybarvy listů,“ říká architekt. Jako kosterní rostliny se podle něj hodí například plochoklásek, udatna nebo kokořík. „Mezi skupinové rostliny můžete zařadit čemeřice, dlužichy, japonské astry nebo hvězdnice. O půdní pokryv se postarají škornice, svízel nebo ostřice,“ dodává ještě odborník s tím, že běžnou zahradní půdu je dobré předem obohatit o kompost

Do kterého stínu tyto rostliny vysadit?

Tady se dostáváme k výše uvedeným druhům stínu, je proto dobré umět je rozeznat. „Výše navrhované rostliny jsou vhodné do stínu suchého. Nevhodné je umístění pod jehličnatými stromy – smrky, jedlemi, zeravy, nebo ve srážkovém stínu budov – pod převisy střechy apod.,“ komentuje výsadbu zahradní architekt. Tento záhon může být podle něj ale umístěn i ve stínu některých velkých stromů (např. dubu, jabloně, hrušně nebo ořešáku), anebo u severní stěny domu.  

Má se záhon ve stínu ještě mulčovat?

Ano! Pro tento typ záhonu je příhodná vrstva organického mulče, např. jemné kompostované kůry, a vrstva mulče by měla být silná alespoň 5 cm. „Rostliny mulčem ale neobsypávejte, mulč by měl být přihrnutý až k nim, aby byl schopný rostliny opravdu chránit před vysycháním půdy,“ doplňuje na závěr architekt. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada