Podzimní výsadba jahodníků

Dává to smysl, protože včas vysazené rostliny dají nezanedbatelnou úrodu už v příštím roce. Existuje dokonce výzkum, podle nějž sazenice vysazené ještě v červenci přinášejí o 90 % více plodů než ty, které byly vysazeny během srpna.  

Přesto platí, že pokud jste nestihli jahodníky vysadit (třeba pro to, že jste pro ně neměli volný záhon), stále ještě se do toho můžete pustit, a to dokud trvá pěkné počasí – tedy třeba až do konce října.

Sázení jahodníku

Jahodiště vydrží tři roky, pak je načase založit nové.

Nové jahodiště 

Aby nové jahodiště prospívalo, připravte mu co nejlepší podmínky. To znamená: vyberte záhon s hlinitopísčitou půdou dobře zásobenou živinami a před výsadbou do ní zapravte dávku vyzrálého kompostu. Vhodnou předplodinou jsou například luštěniny; od pěstování jahodníků by mělo uplynout nejméně pět let. Stanoviště by mělo být co nejslunnější, ideál je plné slunce. 

Vlastní výsadba 

Sazenice by měly mít dobře vyvinutý kořenový systém a srdéčko; na počtu listů prakticky nezáleží. Vlastnoručně vypěstované sazenice vysaďte „z půdy do půdy“, koupené jahodníky před výsadnou namočte do vědra s vodou. Pro výsadbu je vhodný podmračený den nebo večer, kdy se ochladí. Vhodná vzdálenost mezi řádky je 70 cm, odstup mezi rostlinami by měl být 20–30 cm. Kořenový krček by měl ležet v úrovni povrchu půdy.

 

Predplatne