Letní slunovrat je tady a s ním i nejdelší den a nejkratší noc v roce

V dávných dobách si lidé okamžik slunovratu určili pouze na základě dlouhodobého a důkladného pozorování přírody a čas letního slunovratu stanovili přibližně na 21. červen.

Jedná se však o astronomický jev, kdy se Slunce nachází na nejvyšší možné pozici na obloze vzhledem k rovníku Země, což znamená, že na severní polokouli je den nejdelší a noc nejkratší. Tento jev nastává pouze přibližně 21. června, ale v každém roce je tomu ve skutečnosti trochu jinak a ve výjimečných případech může letní slunovrat nastat dokonce až 22. června.

Kdy je letní slunovrat letos a v dalších letech?

20. června 2024 20:51

21. června 2025 02:42

21. června 2026 08:24

21. června 2027 14:11

20. června 2028 20:02

Oslavy letního slunovratu

Pro naše dávné předky v předkřesťanských dobách byl letní slunovrat svátkem nadcházejícího léta. Lidé tehdy věřili, že slunce, které se v tu chvíli obrací na své cestě po obloze, ztrácí na malou chvíli svou moc nad čarovnými silami země. Ty se tak dostávají ven z podzemních hlubin, zesilují magickou moc rostlin a začnou se otevírat cesty k podzemním pokladům.

Podle dávných zvyků, pokud se někdo chtěl vydat pro takový podzemní poklad, potřeboval nejprve objevit kvetoucí kapradí. Rozkvetlé kapradí mělo člověku propůjčit neviditelnost, schopnost porozumět řeči zvířat i stromů a takový člověk pak mohl věštit budoucnost i nacházet poklady. Také se ho mělo už navždy držet štěstí.

Církev se sice snažila všemožně podobné pověsti zastavit, z původních tajemných démonů se v jejím podání stali čerti, ale víra běžného lidu v magickou moc slunovratu stejně zůstala pevně zakořeněná a nic na tom nezměnilo ani ustanovení svátku svatého Jana Křtitele, který připadl na 24. června. Lidé si oslavy slunovratu jen jednoduše spojili s oslavami svátku svatého Jana Křtitele a v předvečer tohoto svátku začali slavit navíc i svatojanskou noc. Starodávné pověry tak splynuly s křesťanskou legendou.

Zdroj: přírodadokapsy.cz; primaliving.cz;

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada