Za červivost ředkviček mohou larvy květilky. Pomůže střídání plodin, netkaná textilie i chemie

Larvy květilky zelné (Delia radicum) ale nepoškozují pouze ředkvičky. Napadají i kořeny a bulvy u ředkví, tuřínu a vodnice a vyžírají také košťály květáku, zelí a kapusty.

Dospělec květilky zelné (Delia radicum)
Info ikona

Podobné škody jako květilka zelná (na fotce) může způsobit i květilka ředkvová nebo květilka všežravá. Nejsou však tak časté.

Květilka zelná má tři generace za rok 

Květilka zelná patří k obávaným škůdcům brukvovité zeleniny. Vypadá jako štíhlejší moucha a její kukly přezimují v půdě nebo v rostlinných zbytcích. Dospělé květilky se z nich líhnou koncem dubna a už v první polovině května (někdy i dříve, záleží na počasí) kladou vajíčka po vícero kusech ke kořenovým krčkům (na pomezí kořenů a stonků, resp. listů) nebo na půdu blízko rostlin. 

Vajíčka jsou malá, podlouhlá, měří asi 1 mm, a bílá. Larvy, které se z nich vyvinou, mohou být až 8 mm dlouhé. Mají bílou až nažloutlou barvu a jsou na nich patrné dva tmavé dýchací otvory. Larvy pronikají přes půdu do kořenů, které vyžírají, stejně jako bulvičky ředkviček, příp. kořenové krčky rostlin a báze košťálů.

Asi po měsíci se larvy květilky kuklí v půdě nedaleko rostlin. Kukla je hnědá, asi 6 mm velká a má tvar soudku. Dospělé květilky 2. generace vylétají v červnu a červenci, květilky 3. generace v srpnu a září. Larvy z 2. a 3. generace poškozují i nadzemní části rostlin (pokud se dotýkají půdy).

Larva květilky zelné (Delia radicum) v ředkvičce
Info ikona

Larva květilky zelné v ředkvičce: přední část larvy je zúžená, na zadní jsou patrné dva tmavé dýchací otvory.

Larvy květilky vyžírají v ředkvičkách chodbičky

Napadené rostliny vadnou, žloutnou a z půdy jdou snadno vytáhnout. Mají totiž ožrané kořeny. Po rozkrojení také uvidíte v bulvičkách nebo košťálech vyžrané hnědé chodbičky, které mohou být vyplněné trusem. 

Silně napadené rostliny, zvláště ty mladé, odumírají, ostatní rostou zpomaleně, případně nevytvářejí hlávky. Bulvičky ředkviček postupně hořknou, poškozené části rostlin navíc za vlhkého počasí podléhají hnilobám. 

Na míru poškození má počasí mimochodem značný vliv. Za teplého sucha nebo při silných lijácích mnoho vajíček květilky zelné hyne. Šíření naopak podporuje teplé a vlhké počasí

Hnědá kukla květilky zelné (Delia radicum)
Info ikona

Hnědá kukla květilky zelné (na fotce uprostřed) se obvykle nachází v bezprostřední blízkosti kořenů.

Dodržujte střídání plodin a porosty zakrývejte 

Výskytu květilky je vždy lepší předcházet. Dodržujte proto střídání plodin, které zajistí, že nebudete pěstovat brukvovité rostliny na stejném místě jako loni. Při zjištění květilky (napadené rostliny ihned odstraňujte) se také snažte následující rok pěstovat hostitelskou zeleninu co nejdál od místa výskytu. Nepřímou ochranou je i podpora přirozených nepřátel (střevlíků).

Pomáhá rovněž přihrnování půdy ke kořenovým krčkům plodin (je-li to možné) a po sklizni rychlé odstranění rostlinných zbytků. Často se doporučuje i včasné zakrytí porostu netkanou textilií nebo ochrannou sítí. Po vzejití rostlin nebo po výsadbě je možné použít i chemické ochranné přípravky (Belem 0,8 MG, Benevia, SpinTor).

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada