Nedozrávání rajčat, zahnívání plodů, svinování listů: poškození, za která nemohou choroby ani škůdci

Tato poškození, která nezpůsobují viry, bakterie, houby ani živočišní škůdci, se označují jako fyziologické poruchy (nebo také abiotické poruchy, tzn. neživého původu). Jde tedy zejména o poškození mechanického, agrotechnického, pěstitelského i jiného původu a jejich společným znakem je nesnadné určení. Pro rajčata jsou ale některá typická. 

Zasychání a zahnívání konců rajčat 

Porucha, při níž dochází k zasychání a nekróze dolního konce plodu (je označovaný i jako květní konec nebo také vrchol plodu), je asi nejznámější. Příčinou je nedostatek přístupného vápníku. Přístupného proto, že v půdě může být vápníku dostatek, ale pro rostliny je nepřístupný. Za to obvykle mohou buď přeschlé kořeny, nebo (a to je častější důvod) nadbytek dusíku nebo draslíku v půdě (nebo hořčíku, sodíku, záleží i na pH půdy), který příjem vápníku blokuje. Svou roli hrají i vysoké teploty a odrůdová citlivost. 

Prevencí proti tomuto poškození je proto vyrovnaná výživa (pozor na přehnojování dusíkem) a pravidelná a dostatečná závlaha. Pokud už se zasychání špiček plodů u rajčat projeví (časté je i u paprik), je nutné na listy rostlin aplikovat hnojiva s obsahem snadno přijatelného vápníku, např. chlorid vápenatý nebo speciální hnojiva, která tuto formu vápníku obsahují. 

Svinování listů rajčat neboli svinutka 

Ani toto poškození rostlin rajčat není způsobeno chorobou nebo škůdcem a dochází při něm, jak už název napovídá, ke svinování listů, a to těch spodních. Změnu tvaru listů určitě nepřehlédnete. Je sice nevratná, ale na úrodu plodů nemá vliv.  

Se svinutkou se můžete setkat zejména ve skleníku a jde zpravidla o reakci na náhlé a razantní odlistění rostlin nebo výrazné teplotní výkyvy. Důvodem však může být i nedostatek nebo naopak nadbytek vody v půdě, anebo přehnojení dusíkem či draslíkem. Svinutím listů rostliny snižují odpar vody. I zde hraje roli citlivost odrůd. 

Zelený límec nebo žlutá kapuce rajčat 

Někdy se dužnina rajčat v místech okolo stopky řádně nevybarví. Zůstává zelená nebo žlutá, je tvrdá a nezralá. Připomíná pak límec (prstenec), který se podle barvy označuje jako zelený nebo žlutý (někomu připomíná i kapuci) – odtud označení. 

Nevyzráváním stopkové části plodů trpí zvláště starší odrůdy tyčkových rajčat a jsou podmíněny přílišným osluněním, nevyrovnaným hnojením s přebytkem dusíku a nedostatkem boru a draslíku nebo kolísáním teplot. Nové odrůdy nevyzráváním rajčat kolem stopky už většinou netrpí. 

Deformování a praskání rajčat 

Důvodem nejrůznějších deformací rajčat může bývá nejčastěji nedokonalé opylení nebo nízké teploty. Nic z toho ale nemůžete přímo ovlivnit. 

U praskání plodů rajčat je to jiné: příčinou je obvykle nerovnoměrná závlaha, často v kombinaci s nedostatkem draslíku, a také odrůdová citlivost. A to už ovlivnit můžete.  

 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada