Co teď musíte udělat, aby v létě měly stromy zdravé ovoce a nepřišli jste o celou úrodu

Duben je nejlepší čas pro ochranu ovocných stromů

V boji s těmito nechtěnými návštěvníky používáme tzv. insekticidy (přípravky proti hmyzu) a fungicidy (přípravky proti houbovým chorobám). Pro aplikaci jakéhokoliv přípravku si zvolte den, kdy nesvítí prudké slunce a nechystá se déšť. Nemělo by být ani větrno. Při postřiku buďte opatrní, abyste nezasáhli okolní porost.

A kdo jsou tedy vaši nejčastější protivníci?

Strupovitost jabloně

Houbová choroba, která může být pouze vadou na kráse. Spory přezimují na napadených listech a na napadených větvích. Projevuje se nejprve světle hnědými tečkami na listech, pak strupy na plodech. Ošetřuje se ve fázi, kdy se začínají rozvíjet první lístky a postřik se opakuje po sedmi až desetidenních intervalech. Použít můžete přípravky Discus, Zato 50 WG, Zdravé jablko, Baycor 25 WP nebo Novozir. Někdy jako prevence postačí udržovat vzdušnou korunu (pravidelný udržovací řez) a nepřehnojovat dusíkem.

Přezimující škůdci

Mnoho škůdců přečkává zimu a nepříznivé podmínky v kůře stromů. Abyste zabránili škodě, kterou vám na jaře mohou napáchat, je nutný chemický postřik. Opět ve fázi myšího ouška až růžového poupěte postřikujte koruny stromů např. předjarním postřikem Ekol nebo Jarní soupravou proti přezimujícím škůdcům.

Kadeřavost broskvoní

Listy jsou deformované, zbarvené do červena, při silném napadení list odpadne. Vývoji pomáhá deštivé počasí v době rašení a krátké oteplení nad 10°C. Příznaky kadeřavosti mohou připomínat napadení mšicemi, které ale nenajdeme. První postřik děláme v době, kdy kvetou lísky a pak s odstupem asi deseti dnů ošetření jednou až dvakrát opakujeme. Použít můžeme např. přípravky Syllit 65 WP nebo Delan 700 WG. Doporučují se především přípravky s vyšším obsahem mědi.

Padlí

Nejčastěji se vyskytující houbová choroba, která přezimuje v pupenech. Projevuje se bílými, moučnatými povlaky na listech, ale i na větvích a plodech. Šíří se, je-li teplo a vlhko, což je právě v tuto dobu. Jeden až dva týdny před rozkvětem ošetříme rostliny např. přípravkem Baycor 25 WP nebo Sulikol. Pokud padlí zaútočí v době plné vegetace, napadené listy vyhoďte do popelnice, nikdy nedávejte na kompost ani do bioodpadu.

Květopas jabloňový

Jedná se o brouka a jeho larvičky, které na jaře vyžírají pupeny (konkrétně vyžírají pestíky a prašníky) a vznikají tzv. zapečené květy. Lze aplikovat přípravky Karate nebo Calypso, můžete také instalovat lepové pásy na kmeny, které je třeba dle potřeby pravidelně obměňovat.

Rez hrušňová

Není asi hrušně, která by touto houbovou chorobou netrpěla. Projevuje se oranžovými skvrnami na listech s černým středem, na rubu listu se potom objevují výrůstky tzv. aecidie. Hostitelem je jalovec chvojka, příp. jiné druhy jalovců, takže k přenosu spor stačí, když jalovce má váš soused na zahradě.

Rez hrušňová je nejčastější houbovou chorobou, která se u hrušní vyskytuje. Jak se s ní vypořádat se dočtete v našem článku.
Info ikona

Rez hrušňovou  poznáme podle typických oranžových skvrn na listech, nelze si ji splést s ničím jiným.

Spory rzi se přenáší až na vzdálenost 2 km

Pro eliminaci škod způsobených rzí je dobrá prevence v podobě včasného postřiku, např. přípravky Baycor 25 WP nebo Dithane DG Neotec. Napadené listy, příp. plody rozhodně nepatří do kompostu, ale do směsného odpadu.

Mšice

Nejčastěji se vyskytující savý škůdce, kterého nejspíš známe všichni. Jejich přítomnost na zahradě poznáte velmi snadno, listy, především ovocných stromů, jsou deformované, zkroucené, a jakmile je otevřete, najdete kolonii mšic. Sají nymfy i dospělci.

Mšice vylučují medovici, kterou milují mravenci, proto si je tak opečovávají

Medovice lepí, čímž se na list postupně přichytí i spory plísní, takže list je potom lepivý a pokrytý černým povlakem. Prvotně se musíte zbavit mravenců, kteří je do korun stromů vynášejí. Instalujte proto včas lepové pásy na kmeny. Jakmile se mšice již objeví, aplikujte přípravky Mospilan nebo Pirimor 50 WG. Oba dva fungují velmi dobře, rychle a spolehlivě.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada