Výlet pro celou rodinu: naplánujte si aktivní odpočinek v zámecké zahradě s přírodním biotopem a výborným pivem v Oslavanech

Výsadby v Oslavanech

Koupací biotop je lákadlem číslo jedna

Na podkladu zcela zaniklé barokní zahrady ožívá moderní sportovní parks koupacím biotopem, jenž je svou rozlohou 1700 m2 v současnosti vyhledávanou vodní atrakcí. Biotop je doplněný o brouzdaliště, vodní hry a dřevěná mola, která návštěvníkům umožňují detailně nahlédnout i do biologické čistící zóny. V ní mohou, kromě vážek a drobných vodních živočichů, pozorovat především vodní a mokřadní rostliny vysazené ve speciálních koších. Rostliny jsou jedním z pomocníků, kteří udržují vodu celého biotopu čistou. Kvalita vody je pravidelně monitorována krajskou hygienickou stanicí.

Koupací biotop je otevřen od července do srpna (kromě pondělků) a jeho maximální denní kapacita je 500 návštěvníků. Tohle opatření je především z důvodu udržení kvality vody bez použití chemie. Jedná se o kapacitu celkovou za den, nikoli okamžitou. Tzn., že se neodečítají odcházející a nepřičítají přicházející, ale jednoduše po prodání 500. vstupenky se biotop pro další návštěvníky v tento den uzavírá. Proto vyrazte raději už dopoledne. Aktuální návštěvnosti si pro jistotu můžete ověřit na internetových stránkách biotopu www.biotoposlavany.cz. A také pozor! Pro vaše čtyřnohé mazlíčky je do tohoto areálu vstup zakázán, tak abyste nevážili cestu zbytečně.

Osvícené město odstartovalo úspěšnou realizaci

Zcela zdevastovaný zámecký areál získalo město na počátku devadesátých let. Na postupnou rekonstrukci historicky cenného objektu město navázalo i obnovou zámeckého parku a zahrady. Toho se ujala Ing. Jitka Vágnerová z ateliéru V8 ve spolupráci s Ing. Martinem Smělým, Ing. Arnoštem Fabíkem, Alešem Dvořákem, Ing. Věrou Jelínkovou a firmou Aquaprocon s. r. o. Projekt se pro všechny zúčastněné stal v průběhu let srdcovou záležitostí a na zdařilé realizaci je to znát. Cílem projektu bylo zachovat maximum historických stop a zároveň nabídnout plnohodnotné vyžití všem věkovým generacím obyvatel i návštěvníkům malého jihomoravského města Oslavan. Realizace probíhala ve třech etapách v letech 2014 – 2019.

Renesanční zámek Oslavany

Hlavní dominantou prostoru je samozřejmě renesanční budova zámku, která se zrcadlí v hladině biotopu. V areálu také naleznete venkovní expozice Vlastivědného muzea Oslavany, např. geopark, v němž se můžete projít labyrintem kolem typických kamenných surovin této geologicky významné oblasti. A pokud by vám tento malý vhled do geologie nestačil, můžete se projít i geologickou naučnou stezkou po druhém břehu řeky – stačí přejít letos otevřenou dřevěnou lávku, která navazuje na zámecký areál. Nebo naopak navštívit vnitřní expozice Vlastivědného muzea a Lapidárium přímo v budově zámku. Sportovně založení jedinci určitě využijí prostor venkovní tělocvičny a multifunkčního hřiště pro děti i dospělé. Pod korunami okrasných třešní je nainstalováno 5 fitness cvičebních stanic. Na vývoji jejich konstrukce se podíleli fitness trenéři i fyzioterapeuti. Dají se použít i pro workoutové cviky a částečně i pro parkour. Součástí jednotlivých prvků jsou instruktážní panely s cvičebními návody.

Občerstvit se pak můžete v bistru, které vzniklo adaptací stoleté budovy zahradnictví a torza přilehlých skleníků.

Vodní hrátky

Cesty i výsadby odkazují na historii zahrady

Pravidelné trasování cest lemovaných okrasnými ovocnými stromy (okrasné hrušně a višně) odkazuje na původně barokní kompozici užitkové zahrady. Také okrasné třešně a jabloně připomínají, že v několika posledních staletích se na tomto místě nacházely ovocné sady. Ovocné dřeviny jsou doplněny bohatě kvetoucími záhony, okrasnými keři i divokými květinami.

Každá část má svou jasně vymezenou funkci tak, jako ji mívala původní užitková zahrada. Zároveň spolu tvoří harmonický celek v respektu k historické budově zámku i k duši místa.

Autoři projektu využili i lokálních nerostných surovin. Hlušina z místních dolů byla použita nejen do podkladních vrstev cest, ale i jako výplň gabionů v nové části oplocení. Rozsáhlé dětské hřiště je pak inspirováno historií vzniku a těžby uhlí, která několik staletí formovala podobu dnešního města.

A pokud zatoužíte po klidu ve stínu starých stromů, stačí projít do navazujícího krajinářského parku. Najdete v něm staleté lípy, platany, jírovce či buky, ale také výjimečně staré exempláře dřínů či brslenů.

Naše krásná zahrada

Předplatné Naší krásné zahrady