Jak poznáte, že je kompost dostatečně zralý? Proveďte test jeho zralosti

Za úvahu také stojí upřesnění, k čemu přesně má být daný kompost zralý. K mulčování? K pouhému zapravení do půdy? Nebo k předpěstování sadby? Každé z těchto využití totiž vyžaduje jinak zralý kompost. Jelikož je ale jaro, čas výsevů, předpokládejme, že se jedná o předpěstování sazenic. K určení zralosti kompostu se v takovém případě používá řeřichový test

Zralost kompostu orientačně určíte řeřichovým testem

K testování zralosti kompostu se používá nejčastěji řeřicha, jelikož citlivě reaguje na vysoký obsah živin a také rychle klíčí. Jak test provést? Nádobu s rozměry přibližně 40x25x6 cm naplňte testovaným kompostem a vysejte na něj 10 g řeřichy. Semena do kompostu lehce přitiskněte a zvlhčete rozprašovačem. Kompost udržujte stále vlhký. Šestý den po výsevu řeřichu skliďte a zvažte

Pokud řeřicha vůbec nevyklíčila, není kompost k předpěstování sadby zatím dostatečně zralý. Je-li váha sklizené řeřichy nad 30 g, považujte zralost kompostu za dostačující. Ideálem ale je hmotnost vypěstované řeřichy v rozmezí 60 až 100 g. Takový kompost je dostatečně rozložený a můžete ho k předpěstování rostlin použít. Tyto výsledky samozřejmě platí jen při testování v nádobě uvedené velikosti.

Může se ovšem stát, že je v kompostu pro řeřichu živin až moc, a v takovém případě je vzešlá řeřicha žlutá. Ani tento kompost není k předpěstování sadby vhodný.

Zralý kompost poznáte i při srovnání s běžnou půdou

Daleko jednoduší je ale určení zralosti při srovnání růstu řeřichy v kompostu a v běžné půdě. Do jednoho květináče dejte testovaný kompost a do druhého běžnou půdu. Do obou nádob znovu vysejte řeřichu, povrch substrátů mírně utužte a zvlhčete. 

Zhruba po týdnu, během nějž jste oba výsevy udržovali mírně vlhké, můžete porovnat výsledky. Pokud v testovaném kompostu vyklíčilo a vyrostlo méně rostlin než v běžné půdě, považujte ho zatím za nedostatečně vyzrálý. Jsou-li v něm však rostliny větší, zelenější a porost je hustější než v kontrolní půdě, je vyzrálý dost

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada