Dobře vybraný kakost lze vysadit kamkoli

Schopnost kakostů růst téměř kdekoli pramení z různých míst jejich původního výskytu. Kromě domácích druhů, je možné si na zahradě vysadit kakosty z Balkánu, Kavkazu i podhůří Himálaje, botanické druhy a jejich křížence z Evropy i Asie, rostliny ze suchých míst a výsluní, horských svahů, lesních podrostů i vlhkých stanovišť nebo mokřadů. 

Kakosty je tudíž možné pěstovat ve skupinových výsadbách jakýchkoli zahrad. Některé druhy preferují podrost stromů, kde zvládnou i suchý stín, jiné uvítají slunné skalky a další potřebují blízkost vody. Existují druhy, které mohou částečně nahradit trávník, i druhy vhodné do nádob. Konkrétní kakosty proto vybírejte podle podmínek, které jim může vaše zahrada poskytnout.

Množení kakostů výsevem, řízkováním i dělením

Kakosty volte i podle jejich vytrvalosti, tzn. zda chcete jen letničkový nebo dlouhodobější porost. Kritériem může být také způsob množení jednotlivých druhů. Zatímco botanické druhy je možné množit výsevem v předjaří, šlechtěné odrůdy a oddenkaté druhy se rozmnožují vegetativně, a to téměř kdykoli. Trsnaté kakosty můžete množit i dělením na jaře a na podzim. 

Odolnost kakostů vůči chorobám a škůdcům 

Proti rostlinným chorobám a škůdcům jsou kakosty víceméně imunní. Občas se však může na jejich listech objevit padlí a ze škůdců přicházejí v úvahu larvy lalokonosce rýhovaného, které poškozují kořenové krčky rostlin.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada