Zajímavosti ze života včel

  • Pocházejí z Afriky. V Evropě je jediným společensky žijícím druhem včela medonosná a u nás je oficiálně chovaná včela medonosná kraňská. Jejího bodnutí se není třeba bát – kraňka je mírná a málo bodavá.
  • Obavy vyvolává někdy včelí rojení. Rojové včely ale samy od sebe neútočí, protože nemají potřebu chránit úl. Navíc se před rojením nasytily zásobami medu, a syté jsou méně agresivní.
  • Včela medonosná žije ve vysoce organizovaném včelstvu, které může mít během zimy 10 tisíc, ale v létě i 50 tisíc včel. Včelstvo tvoří matka, tisíce dělnic a malé množství trubců. Matka žije tři až pět let, na jaře vylíhlé dělnice se dožívají zhruba šesti týdnů a dělnice vylíhlé po letním slunovratu až devíti měsíců. Trubci žijí jen 20–50 dnů – čím jsou při oplozování matky úspěšnější, tím kratší mají život.
  • Práce je mezi členy společenstva přesně rozdělena a všichni spolu maximálně spolupracují. Když jedna včela navštíví během dne až 30 tisíc květů – celé včelstvo jich může opylit miliony.
  • Aby vytvořily 1 kg medu potřebují včely nasbírat 3 litry nektaru. V příznivé sezoně tak včelstvo dokáže vyprodukovat 50 až 60 kg medu, obvyklý výnos bývá ale 25 kg.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada