Vydejte se na jarní procházku: kolem potoků najdete rozkvetlé pryskyřníky i blatouchy

 

Jakmile se na jaře oteplí, zatouží po blízkém kontaktu s nesměle rozkvétající přírodou nejen ti, kteří jsou šťastnými majiteli zahrad. Stačí se však jen dobře rozhlédnout. Například kolem řek a potoků najdete barevný ráj s rostlinami, které se svou krásou vyrovnají i šlechtěným květinám ze zahrady.

U potoka roste kvítí…

Doby, kdy se především zemědělci snažili vlhké louky uměle vysušovat a rostliny i živočichové tak přicházeli o své přirozené životní prostředí snad naštěstí patří minulosti, ale ne všechna místa už se z takových procesů stačila vzpamatovat. O to více si musíme vážit každého zachovaného koutu přírody. Mělké luční potoky stále patří k nejohroženějším biotopům naší krajiny.

Na druhou stranu v naší přírodě stále najdeme místa, ať už jsou to lužní lesy, olšiny nebo pastviny, kde se to v dubnu kolem potoků barevnými květy jen hemží. Břehy zpevňují vrby, jasany, olše i duby, pod nimiž vyrůstá travní pásmo s ostřicí, sítinou i rákosem. A o největší krásu se postarají květy blatouchů, pomněnek, petrklíčů či pryskyřníků, které doplňují spíše nenápadné druhy, jako jsou kakost smrdutý, bršlice kozí noha nebo netýkavka nedůtklivá.

Pomněnka (Myosotis)

Dvou až víceletá bylina s blankytně modrými kvítky se hojně vyskytuje ve vlhčích lesích a na loukách kolem potoků, v nížinách i v podhorských či horských oblastech. Najdete ji hojně po celém našem území. Vykvétá od poloviny dubna do září.

Prvosenka vyšší (Primula elatior) a prvosenka jarní (Primula veris)

Prvosenka vyšší vykvétá už od března a má sírově žluté květy s přisedlým kalichem. Najdete ji na vlhkých místech, na horských a podhorských loukách, kolem potoků. Její blízce příbuzná, prvosenka jarní, která má kalich od korunní trubky odstálý, dává přednost teplejším světlým lesům, trávníkům a křovinám. Oba druhy prvosenek náleží mezi léčivé byliny.

Blatouch bahenní (Caltha palustris)

Bylina s leskle žlutými květy roste hojně na vlhkých stanovištích, od nížin až po horské oblasti, kde vykvétá v období od dubna až do června. Jedná se o mírně jedovatou rostlinu.

Pryskyřník prudký (Ranunculus acer L.)

Jedovatá bylina, která vykvétá jasně žlutými květy v dlouhém období, od brzkého jara až do podzimu. Roste velmi hojně na vlhčích loukách i ve světlých lesích, v příkopech kolem silnic a cest. Dobře prosperuje v nížinách i ve vyšších horských oblastech.

Zdroj:http://www.kvetenacr.cz/detail.asp?IDdetail=28; BIOPOT - LOUKA (muni.cz)

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada