Starý způsob úsporného zavlažování

Ideální zavlažování je při nedostatku vody takové, které dopraví vláhu přímo k rostlině, a to v takovém množství, v jakém potřebuje, a nejlépe beze ztrát. Ačkoli se to může zdát nereálné, byl takový způsob závlahy vymyšlen před tisíci lety v Číně a je možné ho využít i dnes.

Zakopané hliněné džbány s vodou

Zmíněné zavlažování se realizuje prostřednictvím po hrdlo zakopaných hliněných nádob s vodou. Princip spočívá v tom, že se voda v době sucha samovolně přesouvá pomocí kapilárního toku přes stěnu nádoby do okolní půdy. Voda je tak dodávána jen rostlinám v bezprostřední blízkosti a odebraný objem závisí na jejich spotřebě. Zavlažování je tudíž mnohem úspornější než plošné zalévání hadicí, při němž se velké množství vody následně hned odpaří.

Džbány olla nebo hliněné květináče

V minulosti byl nejčastěji využíván hliněný džbán olla, použít je ale možné jakékoli nádoby z neglazovaného porézního materiálu. Příkladem může být klasický hliněný květináč, kterému dokonale ucpete odtokový otvor, zakopete po okraj do záhonu mezi rostliny, naplníte vodou a zakryjete podmiskou. Ta musí být naopak glazovaná, aby přes ni nedocházelo k odparu vody.

Voda se do zakopaných nádob dodává ručně. Četnost plnění závisí kromě počasí i na velikosti květináče a tloušťce a poréznosti jeho stěny.

Zdroj: Úsporné zavlažování zahrady od David A. Bainbridge 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada