O co se jedná, když se řekne xeriscaping

Slovo xeriscaping vzniklo ze spojení řeckého xeros (suchý) a anglického escape (uniknout) a znamená doslova “unikání suchu”. V praxi jde o pěstování rostlin bez dodatečné závlahy, který se uplatňuje v oblastech s nedostatkem vody. 

Suchomilné a nenáročné výsadby 

Xeriscaping je známý zejména v USA, a to hlavně v nejsušších státech, jako je třeba Arizona. V podstatě se jedná o zakládání zahrad s použitím suchomilných a na vláhu a údržbu nenáročných rostlin, resp. celých rostlinných společenstev.

Smyslem je snižování spotřeby vody, ale i celkové péče o zahradu. Xeriscaping tedy zahrnuje jen určité a přesně specifikované druhy rostlin. Regulaci podléhají ale nejen rostliny, ale i plochy výsadeb a trávníků.

Kameny jako náhrada trávníku 

Trávník, jako na vláhu i údržbu nejnáročnější plocha na zahradě, bývá při xeriscapingu nahrazován štěrkem různé frakce. Štěrk a různě velké kameny jsou mulčovacím materiálem doporučovaným pro zvláště suché oblasti. Kromě toho, že zadržuje vláhu ve vodě, tak brání i růstu plevelů.

Stejným směrem se ubírají zahrady u nás, jen se označují jako suchomilné nebo na vláhu nenáročné.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada