Bylinková zahrada ve Valticích

Vybudování současné zahrady navazuje na zahradu s léčivými rostlinami, kterou na počátku 17. století založil řád Milosrdných bratří při nemocnici ve Valticích. V konventu byli v polovině 18. století vzděláváni a vyučováni malbě také dva valtičtí rodáci – bratři Ferdinand a Franz Bauerové, kteří byli díky svému nadání a píli později přijati na Akademii umění ve Vídni.

Ferdinand z Vídně následně odjel a s různými botanickými výpravami putoval téměř 25 let po celém světě. Franz byl pozván do Kew Gardens v Londýně, kde získal titul Botanický malíř Jeho Veličenstva krále Jiřího III., a kde mj. učil malbě také princeznu a královnu. Ve své době byli tito muži považováni za nejlepší botanické malíře a ve svých dílech o nich pochvalně psal i J. W. Goethe.

Valtická zahrada a její užitkové využití ve 20. století

Na počátku 20. století se na místě nynější zahrady nacházela užitková zahrada valtického zámku. Tento typ zahrad využívaných zejména pro kuchyňské účely byl dříve součástí většiny šlechtických sídel. Po druhé světové válce však většina z nich zanikla.

Přírodní kosmetika a přípravky
Info ikona

Pro zájemce jsou v nabídce zahrady také kurzy zabývající se využitím a zpracováním bylin.

Během druhé poloviny 20. století sloužil tento prostor jako zámecké zahradnictví, resp. zásobní zahrada rostlin určených pro výsadbu do zámeckého parku a pro řez květin k výzdobě interiérů zámku. 

Vášnivá zahradnice Tiree Chmelar

Podnět k vytvoření novodobé bylinkové zahrady dala v roce 2004 Angličanka, paní Tiree Chmelar. Její hlavní vizí bylo přilákat nové návštěvníky do valtického zámeckého areálu a vzdělávat milovníky bylinkových zahrad. Spolu s manželem Lubomirem (zkráceně Lu), Američanem českého původu, také zajistila pro zahradu podporu ze strany amerických nadací. 

Prodejna s bylinnými přípravky
Info ikona

Návštěvníci zahrady si mohou zakoupit i pěstované byliny a suvenýry s bylinnou tématikou.

Projekt zahrady vznikl v roce 2005 jako výsledek soutěže studentů lednické Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Prvotní myšlenka bylinkové zahrady pak byla po pěti letech dovedena ke zdárnému konci a slavnostnímu otevření v roce 2010. Dnes nese zahrada jména obou manželů a je věnována jejich památce. 

Šetrné přírodní zahradničení ve Valticích

Vzhledem ke způsobu založení a péči o rostliny byla valtická Bylinková zahrada vybrána jako první objekt do mezinárodního projektu „Přírodní zahrada bez hranic“, což je společný projekt českých a rakouských organizací realizovaný v rámci programu Evropské územní spolupráce. “Cílem projektu je udržet neporušené životní prostředí, a to podporou přírodě blízkých zahrad a přírodě blízké péče o rostliny,” říká současný zahradník valtické zahrady, Vojtěch Kobližka. 

Přírodní zahrady jsou tak oázami pro lidi, zvířata i rostliny. “Pravidlem přírodního zahradničení je vyloučení pesticidů, lehce rozpustných minerálních hnojiv a rašeliny,” vysvětluje dále zahradník s tím, že je důležité podporovat obhospodařování a péči založenou na biologických principech, jako je mulčování a kompostování. 

Moderní valtická zahrada pro všechny

Naučnou funkci plní v zahradě tematické záhony, které jsou věnovány zejména rostlinám používaným v léčitelství, dále pak bylinám mýtů a legend, barvířským rostlinám nebo rostlinám využitelným v kuchyni. V zahradě jsou k vidění také okrasné záhony s léčivkami, ze kterých můžete načerpat inspiraci pro vlastní zahradu. 

Záměrem zahrady je zaujmout co nejširší spektrum návštěvníků a turistů – od milovníku světa bylin až po rodiny s dětmi, kterým je k dispozici posezení s pískovištěm ve stinné části zahrady, vodní prvek s konvičkami na zalévání rostlin či prodej bylin a suvenýrů s bylinnou tématikou. “Návštěvu v zahradě je možné absolvovat i s komentovanou prohlídkou. Pro zájemce jsou v nabídce také kurzy zabývající se využitím a zpracováním bylin (výroba přírodní kosmetiky a léčivých přípravků apod.) a rovněž výtvarné kurzy zaměřené na kresbu a malbu rostlin,” doplňuje nabídku zahrady Vojtěch Kobližka. 

Více informací naleznete na www.bylinkovazahradavaltice.cz. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada