TOP nejkrásnější druhy letniček, které přilákají opylovače na zahradu: pokvetou celé léto, až do prvních podzimních mrazíků

Na dobré skutky není nikdy pozdě! Proto i ke konci dubna, či dokonce v květnu, můžete vysévat rychle rostoucí letničky, které budou užitečnému hmyzu dopřávat dostatek nektaru. Pokvetou celé léto, až do prvních podzimních mrazíků.

Jak vytvořit záhon pro letničky

Záhon pro letničky zbavte všech plevelů a rozbijte větší hroudy, aby se drobná semínka měla šanci dobře vyvíjet. Semena pak můžete vysévat do vyhloubených řádků, ty pak jemně zahrnout půdou a lehce zatlačit dlaní nebo kouskem prkna, ale klidně je můžete i jenom volně rozhodit na povrch záhonu a hráběmi opatrně zapravit do půdy. Povrch záhonu pak opět dlouhým prknem zatlačte.

Černucha damašská (Nigella damascena)

Skromná letnička, která se v zahradách snadno množí i samovýsevem. Jednoduše ji jeden rok vysejete a v následujících letech se budete těšit z jejích potomků. Černucha roste velmi rychle, proto ji pro postupné kvetení můžete vysévat i opakovaně. Pochází ze Středomoří, proto miluje slunce a sušší stanoviště.

Krásenka zpeřená (Cosmos bipinnatus)

Samovýsevem se snadno opakovaně množící letnička. Semena v půdě přežívají zimu dobře, ale vzcházejí až později, protože samotná rostlina je na zimu a případné jarní mrazíky velmi choulostivá. Krásenka pochází z horských oblastí Jižní Ameriky a má ráda chudší a dobře propustnou půdu a umístění na plném slunci.

Len setý (Linum usitasissinum)

Jednotetá rostlinky s blankytně modrými květy pochází z východního Středomoří a z Asie, ale její přesný původ není jasný, vzhledem k jejím obrovskému rozšíření po celém světě. Pěstuje se jako zemědělská plodina pro výrobu textilních vláken v celém mírném pásu. Má rád lehkou, dobře propustnou půdu a dostatek slunce.

Vlčí mák (Papaver rhoeas)

Oblíbená letnička pochází z východní Asie a velmi snadno se na záhonech množí i samovýsevem. Má ráda umístění na slunném stanovišti a hojnou zálivku. Vykvétá během června až července, ale můžete ji vysévat i opakovaně.

Měsíček lékařský (Calendula officinalis)

Oblíbená léčivá rostlina, původem z jižní Evropy a Orientu. Nejlépe se jí daří v dobře propustné půdě na slunném místě. Množí se samovýsevem a vysévat ji můžete i opakovaně a těšit se z jejích květů po celé léto. Po odkvětu můžete měsíček i seříznout, rychle znovu obrazí a vykvete.

Svazenka vrásčitolistá (Phacelia tanacetifolia)

Skromná medonosná letnička s jemně fialkovými květy. Pochází ze Severní Ameriky a v našich krajích nemá žádné příbuzné. Díky tomu nepřenáší ani žádné rostlinné choroby. Má ráda umístění na slunci, v lehké půdě s dostatkem humusu, nesnáší přemokření. U pěstitelů je velmi oblíbená jako zelené hnojení.

Ostrožka východní (Consolida orientalis)

Letnička s jemnými, čárkovitými listy pochází z jihozápadní Evropy a střední Asie, planě roste i u nás. Vyskytuje se jako plevel na polích, v zahradách se šíří i samovýsevem. Má ráda těžší až jílovitou půdu.

Tařicovka (Lobularia)

Bohatě kvetoucí nízká letnička, původem ze středomoří. Roste velmi rychle a vykvétá už jako malý semenáček. Během léta vytvoří husté polštáře plné květů, vhodné k olemování okrajů záhonů. Po odkvětu ji klidně sestřihněte, podpoříte ji tak v dalším růstu a kvetení.

Zdroj:Zdroj: Letničky a dvouletky, H.Kasparová a V. Vaněk (1993); Rok v zahradě, L. Hattatt (2001)

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada