Okrasné traviny: trend budoucnosti

Traviny sice nemají barevné květy, ale ladná květenství nejrůznějších tvarů i vzpřímené a převislé listy se jim zcela vyrovnají. Atraktivní bývají nejvíce na podzim, zvláště ve skupinových výsadbách tzv. stepních zahrad, v nichž plně nahradí okrasnou výsadbu. Působivé jsou ovšem i jako solitéry a doplňkové rostliny.

Barevné variace a proměny okrasných trav

Atraktivitu některých travin zvyšují rovněž panašované listy, např. u ozdobnice. Odrůdy jiných mohou mít zase po celou sezonu bronzové zbarvení, třeba ostřice, zelenomodrou barvou se pochlubí kostřavy. S nástupem podzimu je barevně výraznější valná část travin, příkladem budiž oranžové nebo červené květenství okrasného prosa.

Okrasné traviny dodají zahradě exotický vzhled a zvýrazní její proměnlivost během roku.

Okrasné trávy a jejich pěstování

Požadavky okrasných travin se zpravidla omezují na sušší a osluněná stanoviště s propustnou hlinitopísčitou půdou, která může být i živinově chudší. Vysazují se na jaře, a to ve větších rozestupech, které brzy vyplní. Kromě období po výsadbě nevyžadují závlahu, na podzim je stačí jen svázat (suchá stébla ochrání rostliny před vymrznutím) a zjara u země ořezat. Po zastřižení můžete traviny přihnojit dusíkatým hnojivem nebo kompostem, ale není to nutné. Množí se dělením.

Různé druhy okrasných trav mají různá uplatnění

Traviny vhodné k okrasné výsadbě mohou být vysoké deset či dvacet centimetrů, ale mohou dorůst i do metrové výšky. Jejich velikosti pak odpovídá i možné využití ve skalce, v trvalkových záhonech nebo souvislém porostu podél plotu. 

Podobu prérie podpoří kombinace travin s vybranými trvalkami, jako jsou např. řebříčky, rozchodníky, pelyňky, hvozdíky nebo třeba kopretiny. Prostor mezi rostlinami může vyplňovat štěrkový mulč bránící odparu vody a růstu plevelů.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada