REKLAMA
REKLAMA

Jak zpevnit trsy rozchodníků

REKLAMA
REKLAMA

Nejsilnější musí pryč  
 
Zahradníci v Nizozemsku testovali různé metody, které mají zabránit rozpadání trsů rozchodníku nádherného (Hylotelephium spectabile). Přitom se ukázalo, že nejlépe funguje, když se během sezony těsně u země vylámou nejsilnější výhony vyrůstající v srdci rostliny. Toto opatření zabrání tomu, aby silné stonky později příliš ztěžkly, kácely se směrem z trsu a přitom lámaly slabší výhony, čímž by ve středu rostliny vznikla lysina. 

Krásné a navíc nenáročné 

Obecně u rozchodníku nádherného platí, že při dostatku živin v půdě není třeba přihnojovat: nadbytek živin vede ke snížení odolnosti této skromné trvalky kvetoucí v pozdním létě. Podle potřeby lze rozchodníkovec na jaře také dělit. Čerstvě zmlazené rostliny pak bez dalších opatření brzy obrazí.  

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA