Nevyhazujte starou zrezivělou sekeru. Stačí ji správně opravit

Leckterá stará sekera už zažila lepší časy. Zbavovat se starého zrezivělého nářadí je ale škoda, protože stará ocel bývá hodně kvalitní. Starší a pravidelně ošetřovaná sekera by měla být připravena k použití v každé dílně. Jak ji tedy opravit?

Sejměte hlavu sekery z topůrka

Napřed upněte sekeru do svěráku. Pokud nevlastníte speciální průbojník, vyrazte dřevo z oka sekery pomocí těžké palice a kusu betonářské oceli. Když se to podaří, budete ušetřeni vrtání topůrka, v němž se může skrývat pár kovových klínů, které tam v průběhu let zatloukli předchozí uživatelé sekery (nebo vy sami). Dříve hojně praktikované vyhoření topůrka v kamnech se nedoporučuje, protože se tím poškozuje ocelová hlava sekery. Až se vám podaří hlavu uvolnit, sejměte ji z topůrka. 

Hlavu sekery očistěte a odstraňte rez

Po důkladném očištění vnitřku oka kovovým pilníkembrusným papírem odstraňte rezavý povlak z vnějších stran hlavy sekery. Drátěným kartáčem nasazeným ve vrtačce odstraňte nejprve hrubé nečistoty. Pak excentrickou bruskou s brusným papírem o zrnitosti 80 až 120 opatrně odstraňte zbývající části zoxidované vrstvy. Po pečlivém očištění hlavy můžete narazit na údaj o její váze. Podle ní vyberte sekeře odpovídající topůrko. 

Nasaďte hlavu sekery na nové topůrko

Topůrka se prodávají s vyříznutou drážkou a s dřevěným (a zpravidla i ocelovým) klínkem. Konec nového topůrka bývá o něco větší než oko sekery, proto topůrko obruste, ale jenom tak, aby těsně zapadlo do oka. Potom upevněte kovovou hlavu do svěráku vzhůru nohama a dřevěnou palicí zatloukejte topůrko tak, aby s kovovou hlavou svíralo úhel 90°. Oko sekery musí zůstat na horním konci zcela volné, aby jím topůrko snadno prošlo a jeho horní část z něj ještě pár milimetrů vyčnívala. 

Zatlučte klínky do topůrka

V následujícím kroku podélně zatlučte do horní části topůrka klínek z tvrdého dřeva. Do drážky topůrka i na klínek naneste trochu voděodolného lepidla na dřevo. Klínek pak zatlučte silnými údery kladivem co nejhlouběji do topůrka. Lepidlo tento pracovní krok nejen usnadňuje, ale zajišťuje také pevné spojení obou dřevěných částí. Pokud klínek nejde úplně zatlouct, přesahující část se jednoduše odřízne. Topůrko je teď pevně sevřené v oku kovové hlavy. Napříč přes dřevěný klín zatlučte ještě kovový klín, který slouží jako dodatečné jištění. Ke konečnému zajištění topůrka lze použít také kruhový klín

Broušení sekery pilníkem

Jakmile je hlava sekery upevněná na topůrko, je připravená k broušení. Raději se zřekněte práce s elektrickou bruskou, protože ostří se rychle přehřívá a úbytek materiálu je zbytečně velký. Pokud byla vaše sekera pravidelně broušená a na ostří nejsou patrné hluboké zuby, máte štěstí, i když právě teď je sekera tupá. Diamantovým pilníkem (zrnitost 370 až 600 mm) ji z obou stran opracujte. Pilník nasaďte zešikma k ostří a při dodržení nasazeného úhlu s ním pohybujte pod rovnoměrným tlakem podél celého ostří. Jehlu (plíšek), která na ostří vznikne, následně podélně stáhněte hodně jemným diamantovým pilníkem (zrnitost 1600 mm). Nakonec opatrně vyzkoušejte výsledek své práce, posprejujte ostří olejem proti rzi a hadříkem rozetřete. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada