Jedno kypření ušetří tři zálivky

Pravidelné kypření půdy motyčkou nebo vícehrotým či rotačním kypřičem naruší totiž drobné štěrbinky, které se v půdě tvoří. Zpomalí tak vzlínání vody směrem k povrchu a sníží její odpařování (kapilární efekt). 

Na těžších půdách se nakypření povrchové vrstvy půdy postará o snadnější vsakování dešťové nebo zálivkové vody. Motyčkou s ostrými hranami dokážete těsně pod povrchem také přetnout klíčící plevele. Za slunečného počasí drobný plevel rychle uvadne a může zůstat ležet na záhonu jako tenká mulčovací vrstva.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada