Kvíz: Ověřte si, jak dobře znáte ohrožené druhy rostlin v Česku

Ohrožené druhy rostlin v Česku

Přírodu je třeba chránit. Jak jste na tom se znalostí ohrožených druhů rostlin v Česku, víte, které z nich rozhodně netrhat ve volné přírodě? Ověřte si to v našem kvízu, který naleznete níže. Zvláště chráněné druhy rostlin definuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (ZOPK), zvláštní, přísnější ochranu. Na stránkách Ministerstva životního prostředí naleznete kompletní seznam chráněných rostlin a živočichů.

Existují celkem tři kategorie ochrany rostlin, dělíme je na kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené. Kriticky ohrožené druhy rostlin jsou bezprostředně ohroženy vyhynutím. Přežívají jen v několika lokalitách a je jich celkově malý počet. Silně ohrožené druhy jsou početnější, ale platí, že jejich množství prudce klesá. Patří mezi vzácné rostliny. Ohrožené druhy rostlin jsou početné, ale jejich množství poslední dobou klesá, proto je třeba je chránit. Pokud daný druh nebyl spatřen na našem území 50 a více let, hovoříme o vyhynulých rostlinách. Pak ještě existují tzv. nezvěstné rostliny, ty se vyznačují tím, že žádný jejich zástupce nebyl v pro ně typických lokalitách spatřen již delší dobu, ale tato doba nepřesáhla 50 let.

V poslední době však ochránci přírody čím dál častěji vyzývají nejenom k ochraně daných rostlin, ale také celých biotopů, tj. typů životního prostředí, kde jednotlivé druhy žijí. Dle dat z Masarykovy univerzity, kdy bylo vyhodnoceno celkem 157 biotopů, patří k nejohroženějším typům prostředí rašeliniště, mokřady a vodní toky. Naopak nejlépe na tom jsou biotypy křovin, skal a sutí. Mezinárodní svaz ochrany přírody proto přišel s vlastním stupnicí, která se zaměřuje na ohrožení jednotlivých biotopů.

Kvíz

1. Na obrázku je...

A) Leknín posvátný
B) Plavín štítnatý
C) Blatouch bahenní
D) Bublinatka obecná

Pixabay
Info ikona

 

2. Na obrázku je...

A) Kakost lesní
B) Stračka tatranská
C) Prvosenka nejmenší
D) Hvězdnice alpská

Pixabay
Info ikona

 

3. Na obrázku je...

A) Chrpa horská
B) Ladoňka sibiřská
C) Pupkovec jarní
D) Pomněnka lesní

Pixabay
Info ikona

 

4. Na obrázku je...

A) Sléz lesní
B) Šafrán karpatský
C) Koniklec velkokvětý
D) Zvonek alpský

Pixabay
Info ikona

 

5. Na obrázku je...

A) Jeřáb muk
B) Zimostrázek aplský
C) Tis červený
D) Dřín jarní

Pixabay
Info ikona

 

6. Na obrázku je...

A) Vstavač nachový
B) Sporýš lékařský
C) Prvosenka nejmenší
D) Dřípatka karpatská

Pixabay
Info ikona

 

7. Na obrázku je...

A) Zvonek vousatý
B) Hořec bezlodyžný
C) Felície kapská
D) Orlíček velkokvětý

Pixabay
Info ikona

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada