Puklice na pokojových rostlinách: obtížný škůdce a jak se ho zbavit

Puklice během života procházejí několika stadii, a to vajíčko, larvy (nymfy) a dospělec. To, co vidíte na rostlinách, jsou samičky. Mají polokulovité tvrdé štítky, které jsou srostlé s jejich tělem a které chrání nakladená vajíčka, když samičky uhynou. 

Puklice na rostlinách: od vajíčka po dospělce

Z vajíček se líhnou pohyblivé larvy, které se rozlézají po rostlině a přelézají i na sousední. Na vhodném místě se pevně přichytí, sají rostlinné šťávy a postupně procházejí několika stadii (instary) nymf. Samičky začínají tvořit štítek, který je zpočátku obvykle světle žlutý, s postupujícím stárnutím tmavne a hnědne. Samečci žijí jen krátce. 

V teplém prostředí bytů je vývoj puklic rychlý a celá jedna generace se může vyvinout během měsíce. Generace se však často překrývají, což ochranu rostlin ztěžuje.

Nejzranitelnější jsou larvy puklic

Nejzranitelnější jsou larvy a také ochrana proti nim je nejúčinnější. Jakmile se ale vytvoří štítek, jsou vajíčka a líhnoucí se larvy proti ochranným přípravkům chráněny, likvidace je výrazně ztížena, a ne vždy vede k požadovanému úspěchu. 

K ochraně lze použít přípravky na bázi olejů či insekticidních mýdel, ale ošetření je nutné 2–3krát opakovat v (7)10–14denních intervalech a úplná likvidace není zaručena. Podobné je to s otíráním listů alkoholem či minerálním olejem. V současné době jsou pro malospotřebitele povoleny proti puklicím na okrasných rostlinách přípravky Natria proti škůdcům na rostlinách AL, Raptol a Spruzit AF, i v tomto případě je ale nutné důkladné a opakované ošetření. 

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada