Jak předcházet černé skvrnitosti růží

Černá skvrnitost růží je houbové onemocnění, které se projevuje tmavě hnědými až černými skvrnami na listech. Skvrny se zvětšují a později se mohou slévat. Listy předčasně žloutnou či hnědnou a opadávají. 

Životní cyklus černé skvrnitosti růží

Na skvrnách se vyvíjejí drobné rozmnožovací orgány se sporami. Houba přezimuje na listech, ale i na šupinách pupenů. Pokud je na jaře vlhko, infikují spory nové listy, na nichž se tvoří charakteristické skvrny. Nové spory zajišťují šíření houby po celé zahradě. Napadené listy rychle žloutnou a opadávají. Houba napadá pouze růže, na jiné rostliny nepřechází. Vývoj a šíření nemoci podporuje mírné vlhké počasí a dlouhodobé ovlhčení.

Prevence proti černé skvrnitosti růží

  • Vysazujte odolné odrůdy – sázejte jen kultivary růží, které mají zvýšenou odolnost proti černé skvrnitosti nebo houbovým chorobám obecně. K odolnějším patří i stromkové růže – kvůli vzdálenosti korunky od země. Pozor ale, ani zvýšená odolnost neznamená rezistentnost. 
  • Slunné místo – v boji proti černé skvrnitosti hraje roli i místo výsadby. Ideálem je slunné stanoviště a dostatečná vzdálenost mezi jednotlivými keři. Uzavřené, vlhké a stinné místo výskyt černé skvrnitosti naopak podporuje, stejně jako přehuštěná výsadba. 
  • Kondice rostlin – čím zdravější a silnější růže, tím méně jsou náchylné k napadení skvrnitostí, resp. tím snáze se s ní vyrovnají. Kondici rostlin podpoříte přiměřenou výživou a závlahou. Závlaha by měla vždy směřovat na půdu, ne na listy – ty musejí zůstat suché. 
  • Likvidace napadených listů – na podzim (ale i během sezony) preventivně shrabejte a spalte opadané listy nebo je vyhoďte do domovního odpadu. Nekompostujte je. 
  • Fungicidní postřik – od června můžete růže ošetřovat některým z povolených fungicidů. Jelikož jde o chemické přípravky, postupujte při jejich použití přesně podle návodu. Účinnost zvýšíte opakovanými postřiky, nejlépe různými fungicidy.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada