Co s usychající tújí

Odumírání větviček zeravu, známého spíš jako túje (Thuja), může způsobit houba rodu Pestalotia, která je považována za slabého parazita. Nejmladší větvičky postupně od špičky zasychají. Houba tvoří na odumřelém pletivu černé plodničky. Jiný druh houby způsobuje hnědnutí a zasychání pouze jednotlivých šupinových lístků. V obou případech poškozené části včas odstřihněte a zajistěte zeravům dostatek vody i živin. K ochraně proti těmto houbám lze použít i systémové fungicidy, například Horizon 250 EW či Talent. 

Pokud v živém plotu u jednotlivých rostlin náhle hnědnou celé výhony, případně se rozšíří na celý keř, může být příčinou agresivní půdní houba Phytophthora, která způsobuje uhynutí rostlin. Po odříznutí je na řezné ploše kořenového krčku viditelné zhnědnutí pletiv. Napadené rostliny okamžitě odstraňte i s kořenovým balem. 

Usychající větvičky túje
Info ikona

Hnědnutí túje může být způsobeno škůdci a houbami, ale i delším suchem nebo posypovými solemi. 

Původce poškození včas odstraňte  
 
Pokud při prohlídce světle hnědých zasychajících částí výhonů objevíte vykousané chodbičky, dobře viditelné v procházejícím světle, snadno odhadnete původce: jsou jím larvy molovky zeravové. Včasným odstřihnutím poškozených částí odstraníte i tyto larvy dříve, než se brzy na jaře vylíhnou motýlci. 

Chodbičky ve větvičkách a kmínku mohou vykousávat larvy lýkokaze zeravového. Vnějším znakem napadení jsou malé kulaté zavrtávací otvory. Abyste zabránili rozšíření vylíhlých brouků, do jara odstraňte napadené výhony nebo celé rostliny.  

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada