Tip na výlet: úchvatná zahrada posledního bytí a věčného odpočinku. To je Lesní hřbitov v Novém Boru

Objevte krásy sklářského řemesla netradiční formou

Lesní hřbitov na okraji Nového Boru je součástí naučné stezky „Po stopách sklářského řemesla v Novém Boru“, která mapuje místní zajímavosti vztahující se ke sklářské tradici. Stezka se skládá ze 17 zastavení u významných míst. Na Lesní hřbitov (Walfriedhof), jenž je jedním z nejčastějších zastavení návštěvníků Nového Boru, je symbolicky umístěno poslední zastavení stezky, Hrobka rodiny Hantichů, a uzavírá pomyslný koloběh života – minulosti, současnosti a budoucnosti sklářských tradic a sklářského řemesla.

Pojďme vnímat hřbitovy trochu jinak

Hřbitov by měl být tichou zahradou, kde pozůstalí naleznou vyrovnanost a kde mohou přemýšlet a vzpomínat na své blízké. Ačkoliv to může znít pokrytecky, hřbitovy jsou místa určená pro krátkodobou rekreaci především starších občanů, kteří zde nalézají pohodu a klid, v uspořádaném a vyváženém prostředí. Pro děti pak naopak mají pietní místa výchovný efekt. Kde jinde by si měl mladý člověk uvědomit pomíjivost a hodnoty lidského života.

Novoborský lesní hřbitov jistě patří mezi jedny z nejkrásnějších a nejromantičtějších aktivních hřbitovů u nás. Byl založen v letech 1907 – 1909 a  jeho mecenášem a autorem byl Rudolf Schlegel, purkmistr a lékárník v jedné osobě. Hřbitov je poměrně rozsáhlý – svými téměř osmi hektary se řadí mezi jedny z největších v České republice. Navíc je pro svou neobvyklost od roku 1994 zařazen mezi významné krajinné prvky.

Krajinářský skvost z počátku 20.století hned za městem

Jak již název napovídá, hřbitov je nejen obklopen, ale je vlastní součástí lesního porostu převážně borovicového typu. Parkové plány navrhl architekt Hans Pitzner a o zahradní úpravy se přičinila firma France Steiziga z Jablonného. Celý areál je geometricky rozdělen do mnoha polí lesními pěšinami, s romantickými zákoutími. Najdeme zde několik honosných hrobek bývalých podnikatelských rodin různých stylů, jejichž stavba je datována do dob prvorepublikových. Každá je svým charakterem specifická a od ostatních architektonickým zpracováním i atmosférou zcela odlišná.

Uprostřed hlavní cesty nalezneme velký kamenný kříž, jako Památník na válečné oběti obou světových válek.

Památný kříž
Info ikona

Uprostřed hlavní cesty nalezneme velký kamenný kříž, jako Památník na válečné oběti obou světových válek.

Během 20. století celková krajinná podoba hřbitova doznala řady zásadních změn. Mezi ty nejvýznamnější patří tvorba umělého lesního keřového patra, tvořeného množstvím hustých rododendronů, které celému hřbitovu během doby kvetení dodávají nejen lehce narůžovělý nádech, ale i jemnou nasládlou příchuť vznášející se ve vzduchu.

Roku 1998 pak na popud novoborského městského úřadu došlo k postupné rekonstrukci hřbitova (zpevnění cest, osvětlení, zdroje vody,…) i přilehlé oblasti (chodník vedoucí ke hřbitovní bráně z Nového Boru, alej lemující silnici na Radvanec,…). Dnes je areál hřbitova jistě rozdílně upraven, než v době jeho založení, ústřední lipová alej musela být vykácená pro špatný stav, přibyl také urnový háj a vsypová loučka.

Podrost kapradin
Info ikona

Lesní hřbitov v Novém Boru působí harmonicky na všechny lidské smysly. 

Možná znáte z hodin dějepisu: Rumburskou vzpouru připomíná památník

Na Lesním hřbitově najdeme i sedm hrobů popravených účastníků Rumburské vzpoury z roku 1918. Popraviště se nachází nedaleko za hřbitovní zdí. V zadní části hřbitova se nachází pomník hrdinům rumburské vzpoury. Byl odhalen 27. května 1923, jeho autorem je ak. sochař Karel Dvořák. Pomník byl postaven ze sbírek a darů veřejnosti. Motto na pomníku: „Běda člověku, který nemá zač by zemřel“. (L. N. Tolstoj)

Pomník hrdinů
Info ikona

Na Lesním hřbitově najdeme i sedm hrobů popravených účastníků Rumburské vzpoury z roku 1918.

Zdroje:

https://www.liberecky-kraj.cz/dr-cs/5391-lesni-hrbitov-v-novem-boru.html

https://thanatologie.webnode.cz/thanatoturistika/ceska-republika/novy-bor-lesni-hrbitov-/

https://www.turistika.cz/mista/novoborsky-lesni-hrbitov/detail

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada