KVÍZ: Poznáte ptáky z českých zahrad a parků? Otestujte své znalosti z přírodopisu

Ptáci jsou nezbytnou součástí zahrad a parků, nejen kvůli svému půvabu a krásnému zpěvu, ale také kvůli svému přínosu pro ekosystémy. V České republice se vyskytuje mnoho druhů ptáků v zahradách, mezi něž patří vrabec polní, domácí, vlaštovka obecná, skřivan polní, čížek lesní, sýkora koňadra, pěnkava obecná a další.

Vrabec polní je nejrozšířenější druh ptáka v České republice. Obvykle žije v blízkosti lidských obydlí a hnízdí v budovách. Vlaštovka obecná, malý pták s modrým zádovým peřím a bílým břichem, se také často vyskytuje u domů a hnízdí v budovách. Skřivan polní, s krásným zpěvem, obývá otevřené krajinu a louky. Čížek lesní je malý zpěvný pták s pestrou kresbou peří, který se vyskytuje především v listnatých lesích. Sýkora koňadra, malý pták s černou čepicí na hlavě, se často vyskytuje v zahradách a parcích.

V zahradách mohou být také pozorováni další ptáci, jako jsou pěnkava obecná, hýl obecný, kos černý, drozd zpěvný, strnad obecný a další. Tyto ptáky můžeme přilákat do zahrad různými způsoby, například instalací krmítek, hnízd nebo sadbou rostlin, které poskytují potravu a úkryt. Ptáci jsou důležitými články ekosystémů, nejen proto, že nás potěší svým zpěvem, ale také proto, že pomáhají udržovat rovnováhu v přírodě.

Naše krásná zahrada

Předplatné časopisu Naše krásná zahrada